Новини

Інші виплати, пов’язані з оплатою праці

29.04.2016 / 17:10

ДФС України повідомлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених підпунктами 139.2-139.3 Податкового кодексу) згідно з національними ПБО або МСФЗ.

Додатково зазначено, що пп. 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, також передбачено інші виплати, які включають винагороди та премії, що є одноразовими, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Тому, якщо забезпечення (резерви) створюється для відшкодування майбутніх витрат за іншими виплатами, пов’язаними з оплатою праці, сума витрат на формування такого забезпечення не збільшує фінансовий результат для цілей оподаткування податком на прибуток.


Лист від 18.04.2016 № 8647/6/99-99-19-02-02-15