Новини

Перевірки платників під час здійснення контрольованих операцій

05.05.2016 / 11:20

У Мін’юсті України зареєстровано 01.04.2016 р. за № 497/28627 наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

Зазначено, що проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій (далі — перевірка контрольованих операцій) є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки».

Перевірка контрольованих операцій є документальною позаплановою перевіркою та не повинна перевищувати 18 місяців.

Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, відповідність умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», повноту нарахування і сплати податків під час проведення контрольованих операцій.

Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із платником податків строк.

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта, які у разі їх подання є невід’ємною частиною (додатком) акта перевірки.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.


Наказ від 10.03.2016 р. № 344