Новини

ДФС запропонувала покрокову стратегію впровадження рекомендацій BEPS для боротьби з офшорами

12.05.2016 / 10:20

Першочерговим кроком стратегії впровадження рекомендацій BEPS у відомстві вважають проведення нульового декларування всіма громадянами та фізичними особами резидентами України.

«Проведення нульового декларування має відмежувати минуле від майбутнього, в якому громадяни будуть зобов’язані звітувати та сплачувати податки з усіх отриманих доходів (включаючи доходи за межами України). Це необхідно для отримання державою достовірної та повної інформації про все майно (включаючи частки в іноземних компаніях), що знаходиться прямо або опосередковано у власності громадян», – зазначив директор Департаменту адміністративного оскарження та судового супроводження ДФС Дмитро Донець.

За його словами, для цього держава повинна звільнити задеклароване майно від оподаткування та/або забезпечити сплату податків за пониженими ставками, а також гарантувати безпеку для суб’єктів декларування щодо не притягнення до будь-якої відповідальності стосовно задекларованого майна.

Другим кроком має стати лібералізація правил здійснення зовнішньоекономічних операцій, зокрема, здійснення іноземних інвестицій, репатріації прибутку, розрахунків в сфері ЗЕД, тощо.

Наступним заходом має стати запровадження оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК). До загальної концепції КІК ДФС вже надано низку пропозицій, зокрема, щодо поширення правил КІК не тільки на фізичних осіб резидентів, а також і на громадян України, які можуть бути нерезидентами для податкових цілей, механізмів розрахунку оподатковуваного прибутку КІК, запровадження мінімального розміру неоподатковуваного прибутку тощо.

Крім того, необхідно передбачити низку заходів з протидії розмиванню податкової бази. Так, пропонується посилити обмеження по витратам, пов’язаним з борговими зобов’язаннями, вдосконалити правила трансфертного ціноутворення та механізм визначення і оподаткування прибутку постійних представництв. 

«Водночас запорукою успішного впровадження рекомендацій BEPS є налагодження ефективного обміну інформацією з іншими країнами. За відсутності такого обміну жоден з запропонованих механізмів не буде працювати та не дасть очікуваного результату. Відтак ДФС зі свого боку і надалі налагоджуватиме взаємозв’язки з податковими органами інших країн», – підкреслив Дмитро Донець.

Нагадаємо, що ДФС бере активну участь у розробці концепції з впровадження основних рекомендацій BEPS в Україні (план дій ОЕСР з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування). Для врахування найкращих світових практик фахівці Служби проаналізували досвід як провідних країн, так і країн з економікою, що розвивається. Саме з огляду на історичну специфіку ведення та структурування українського бізнесу та світовий досвід ДФС було запропоновано покрокову стратегію.