Новини

Найтяжчий період кризи залишився позаду – Нацбанк

09.06.2016 / 16:00

Національний банк України розпочав публікацію Звіту про фінансову стабільність.

В оприлюдненому сьогодні першому Звіті міститься аналіз макроекономічних тенденцій та тенденцій у банківському секторі, а також їх потенційний вплив на поточну ситуацію. Цей аналіз покладено в основу політики Національного банку із забезпечення фінансової стабільності.

«Найтяжчий період кризи залишився позаду, але українська фінансова система все ще вкрай вразлива до зовнішніх шоків та внутрішніх ризиків», – наголосила Голова Національного банку України Валерія Гонтарева. Відновлення кредитування банками досі стримують значне боргове навантаження підприємств, слабка платоспроможність більшості секторів економіки та високі юридичні ризики. З огляду на це, у 2016 році очікується несуттєве зменшення обсягу кредитного портфеля платоспроможних банків (з урахуванням ефекту обмінного курсу). Загалом, за прогнозами Національного банку, банківський сектор залишатиметься збитковим протягом поточного року через суттєві відрахування до резервів на покриття збитків від кредитних операцій. Відновлення прибуткової діяльності сектору очікується не раніше 2017 року.

У Звіті також окреслено ключові завдання для Національного банку, рекомендації для банків та інших органів влади, реалізація яких необхідна для забезпечення фінансової стабільності.

Національний банк має намір зробити стрес-тестування банків регулярним. Буде змінено підхід до оцінки кредитних ризиків. Також регулятор планує розробити та затвердити дорожню карту щодо гармонізації норм регулювання банківського сектору із рекомендаціями Базельського комітету та директивами ЄС.

Національний банк надав банкам низку рекомендацій. По-перше, визнати реальну якість кредитного портфеля та сформувати необхідні резерви, а також удосконалити внутрішні системи ризик-менеджменту. По-друге, адаптувати власні бізнес-моделі до нових умов. По-третє, вчасно та у повному обсязі виконати затверджені плани капіталізації та програми реструктуризації, розроблені за результатами діагностичного обстеження.

Також Національний банк продовжує наголошувати на необхідності удосконалення законодавства. Насамперед, регулятор закликає Парламент схвалити законопроекти, які сприятимуть відновленню банками повноцінного кредитування. Зокрема, законопроект № 3555 «Про фінансову реструктуризацію», законопроект № 4004 «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)», а також законопроект №4529 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання кредитування в Україні», який посилить права кредиторів.

Національний банк рекомендує також пришвидшити імплементацію Засад стратегічного реформування державного банківського сектору. Реформування державних банків варто розпочати зі зміни принципів формування Наглядових рад державних банків та обрання менеджменту на конкурентних засадах. Для цього необхідно внести зміни до низки законів України.

Публікація Звіту про фінансову стабільність є першим кроком до становлення макропруденційної політики Національного банку. Наразі розпочато розробку концепції макропруденційного регулювання. У майбутньому Національний банк також планує активно використовувати інструменти макропруденційної політики, які будуть доповнювати монетарну політику.

Звіт публікуватиметься раз на півроку в електроному форматі на Офіційній інтернет-сторінці Національного банку України.