Новини

Ухвалено Закон України «Про фінансову реструктуризацію»

14.06.2016 / 12:30

Закон визначає умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника із вжиттям заходів, передбачених цим Законом.

Законом встановлено, що «фінансова реструктуризація здійснюється з метою:

  • сприяння відновленню господарської діяльності боржників, які перебувають у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації їх грошових зобов’язань та/або їх господарської діяльності;
  • підтримки стабільності фінансової системи;
  • забезпечення доступу боржників до фінансування для відновлення їх господарської діяльності.

 

Процедура фінансової реструктуризації застосовується до реструктуризації господарської діяльності та активів боржника, у тому числі тих, що розміщені за межами території України, і до грошового зобов’язання боржника, включаючи таке, що виникло на підставі договорів, які регулюються іноземним законодавством».

На період дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Законом встановлено, що права та обов’язки кредиторів та боржників визначаються відповідно до норм законодавства України у частині, що не суперечить цьому Закону.

Незалежно від суб’єктного складу сторін спору процедура вирішення спорів в арбітражі, передбачена цим Законом, регулюється положеннями Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Документом передбачена участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків та банків за участю держави у процедурі фінансової реструктуризації. Зокрема, встановлено, що «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), державні банки та банки за участю держави підписують рамковий договір та мають право брати участь у процедурах фінансової реструктуризації боржників, у тому числі затверджувати план реструктуризації, підписувати договір про відстрочку, здійснювати реструктуризацію своїх вимог та грошового зобов’язання боржника у спосіб, передбачений цим Законом, яка, зокрема, може передбачати зміну валюти виконання зобов’язання, зміну розміру процентних ставок (у тому числі встановлення їх на рівні, нижчому від собівартості залучення коштів банками, зокрема державними банками та банками за участю держави), повне зупинення нарахування процентів, часткове прощення боргу та інші заходи, передбачені планом реструктуризації».

Прикінцевими та перехідними положеннями встановлено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та втрачає чинність через три роки з дня набрання ним чинності, крім:

  • змін до частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України;
  • змін до законів України “Про банки і банківську діяльність”, «Про іпотеку», “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”;
  • змін до статті 94 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

 

Усі процедури фінансової реструктуризації, розпочаті протягом дії цього Закону, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог цього Закону.

 

Проект Закону зареєстровано за №3555.