Новини

Зменшення фінансового результату

15.06.2016 / 17:00

ДФС України повідомлено, що у разі якщо середнє арифметичне значення власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду має від’ємне значення, то слід вважати, що сума боргових зобов’язань, визначених п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу,  перевищує суму власного капіталу у більш ніж в 3,5 раза.

Відсотки, які у 2015 р. перевищували суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 цього Кодексу, та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування відповідного звітного податкового періоду 2016 р. у сумі, зменшеній щорічно на 5%.

Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу, невраховані відсотки станом на 01.01.2016 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 цього Кодексу зменшуються на 5% та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб - нерезидентів у звітних періодах 2016 р.

Якщо, наприклад, відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб - нерезидентів у звітному періоді 2016 р., збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2016 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу та зменшених на 5%, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 цього Кодексу, то сума таких не списаних відсотків станом на 01.01.2016 р., зменшена на 5%, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за цей звітний період 2016 р.


Лист від 30.05.2016 № 11751/6/99-99-15-02-02-15