ПДФО/ВЗ

Операції з валютними цінностями

31.08.2016 / 14:31

Про те, яким чином оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи, отримані фізичною особою — резидентом від здійснення операцій з валютними цінностями, йтиметься в цій статті.

Відповідно до ст. 1 Декрету № 15 валютними цінностями є:

  • валюта України;
  • платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;
  • іноземна валюта;
  • платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;
  • банківські метали.

Згідно з абзацом другим п. 2 ст. 1 зазначеного Декрету валютні операції — це операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є фізичні особи — резиденти.

Об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу).

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено у п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Крім того, доходи, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено ст. 165 Кодексу.

Відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір. Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу).

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 цього підрозділу).

Водночас звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Таким чином, доходи, отримані платником податку від  операцій з  валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з  переходом права власності на  такі валютні цінності, не  є об’єктом оподаткування податком на  доходи фізичних осіб та  військовим збором.

ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА
Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 5029 — Закон України від 03.07.2012 р. № 5029-VI «Про засади державної мовної політики». Декрет № 15 — Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».