ПДФО/ВЗ

Спадщина на підставі рішення суду

20.09.2016 / 11:40

Жінка (резидент) від колишнього чоловіка (резидента) у 2016 р. отримала у спадщину майно. За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковуватиметься вартість такого майна, розглянемо в цій статті.

Відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Статтею 21 цього Кодексу визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Також відповідно до ст. 27 Сімейного кодексу державну реєстрацію шлюбу встановлено для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Згідно зі ст. 1216 Цивільного кодексу спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (ст. 1217 цього Кодексу).

Водночас кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша ст. 16 Цивільного кодексу).

Згідно з частиною п’ятою ст. 11 цього Кодексу у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки можуть виникати за рішенням суду.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів в Україні, регулюються Податковим кодексом.

Відповідно до п. 162.1 ст. 162 розділу ІV цього Кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні і об’єктом оподаткування якої є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковуються згідно з розділом ІV Податкового кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прий­няття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється ст. 174 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 цієї статті вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5 %, визначеною п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення згідно з пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу).

Також об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що оподатковуються згідно з розділом ІV Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171 Податкового кодексу (пп. 1.5 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Отже, дохід, отриманий платником податку — фізичною особою — резидентом (спадкоємцем), який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, у результаті прийняття спадщини на підставі рішення суду, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. При цьому спадкоємець до 1 травня року, що настає за звітним, подає річну податкову декларацію до контролюючого органу, де перебуває на обліку, в якій відображає зазначений дохід (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Згідно з п. 179.7 ст. 179 цього Кодексу фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. ­№ 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постанова № 1232 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Порядок № 24 — Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24. Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Мінохорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455