ПДФО/ВЗ

Допомога внаслідок нещасного випадку

20.09.2016 / 11:47

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором сума допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пов’язаною з нещасним випадком на виробництві, яка виплачується роботодавцем за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, читайте далі.

Статтею 15 Закону № 1105 передбачено права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника, згідно з п. 2 якої він зобов’язаний, зокрема, надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг.

Водночас застраховані особи мають право на отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених вищезазначеним Законом (пп. 2 п. 1 ст. 16 Закону).

Відповідно до п. 3 ст. 42 цього Закону, якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд соціального страхування України (далі — Фонд) фінансує всі витрати на його лікування.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається в порядку, встановленому правлінням Фонду.

Пунктом 2.3 Порядку № 24 визначено, що допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, пов’язаною з нещасним випадком або професійним захворюванням на виробництві, призначається та виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 % середньої заробітної плати.

Виплата такої допомоги за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності потерпілого проводиться за рахунок коштів страхувальника, а починаючи з шостого дня — за рахунок коштів Фонду.

Підставою для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок кош­тів роботодавця та надання допомоги, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, є виданий в порядку, передбаченому Інструкцією № 455, листок непрацездатності та наявність акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 або акта розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, затверджених постановою № 1232 (п. 2.1 Порядку № 24).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються державна та соціальна матеріальна допомога, державна допомога у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, допомогу по вагітності та пологах), винагороди і страхові виплати, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно) з урахуванням винятків, передбачених цим підпунктом.

При цьому винятки, передбачені пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається, зокрема, дохід у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до п 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих), зокрема, у вигляді заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід платнику податку, зобов’язаний утримати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Водночас об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Згідно з п. 163.1 ст. 163 цього Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідно до пп. 1.4 цього пункту нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Отже, сума допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пов’я­заною з нещасним випадком на виробництві, що нараховується (виплачується) роботодавцем за рахунок Фонду, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. ­№ 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постанова № 1232 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Порядок № 24 — Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24. Інструкція № 455 — Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Мінохорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455