Юридична практика

Визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД

20.09.2016 / 12:24

Суть справи

За результатами документальної перевірки контролюючим органом встановлено порушення правил класифікації товарів «сільськогосподарське обладнання для системи зрошення — елементи (частини) систем зрошення, крапельні лінії: вироблена з полімерів етилену, яка є гнучким шлангом без фітингів — поливальним трубопроводом системи зрошення, який оснащений вбудованими (інтегрованими) крапельними водовипусками лабіринтного типу з поліетилену — жорсткими емітерами (крапельницями), встановленими зсередини — із отворами по довжині через певний інтервал, безшовна, непориста, без підкладки, неармована, в асортименті» (далі — «сільськогосподарське обладнання для систем зрошення — елементи (частини) систем зрошення, крапельні лінії»), оформлених ТОВ «А» у лютому — вересні 2013 р., що призвело до неправильного визначення коду товару за УКТ ЗЕД 8424 90 00 00 та застосування ставки ввізного мита у 2 % замість 5 % (код товару за УКТ ЗЕД 3917 32 99 00).

Податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами перевірки, а також рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів, зазначене в акті перевірки, оскаржено ТОВ «А» в адміністративному порядку.

Позиція платника

У скарзі ТОВ «А» просить скасувати податкові повідомлення-рішення, вважаючи їх незаконними, та наполягає на тому, що перевірку проведено із процедурними порушеннями, оскільки повідомлення про її проведення надіслано платнику листом контролюючого органу, доставленим кур’єрською службою фактично після початку перевірки, що унеможливило забезпечення присутності посадових осіб ТОВ «А» при перевірці. Крім того, скаржник вважає порушенням своїх прав та вимог частини другої ст. 354 Митного кодексу факт направлення контролюючим органом на його адресу примірника Акта перевірки кур’єрською службою.

ТОВ «А» звертає увагу, що підхід до класифікації товарів «стрічки (шланги) для крапельного поливу» у групі 3917 вперше запроваджено з 19.09.2013 р. у чинних на той час Методичних рекомендаціях щодо класифікації окремих товарів, впроваджених листом № 11.1/2-16.2/2165-ЕП. До цього часу однозначної позиції не існувало, що підтверджується копіями доданих до скарги рішень митниць про класифікацію товару «стрічка для систем крапельного зрошення» у групі 8424. З березня 2013 р. ТОВ «А» декларує такий товар у позиції 3917. Класифікація товару «сільськогосподарське обладнання для систем зрошення — елементи (частини) систем зрошення, крапельні лінії» є складним випадком класифікації, передбаченим частиною п’ятою ст. 69 Митного кодексу, отже, на підставі частини шостої цієї статті не підлягають застосуванню штрафи та інші санкції за несплату митних платежів та за інші порушення, виявлені у зв’язку з неправильною класифікацією товарів.

Платник податків також вказує на відсутність, на його думку, правових підстав для винесення податкових повідомлень-рішень, оскільки виконання митної формальності «перевірка правильності класифікації товарів», яку передбачено п. 4.5.5 Порядку № 631, було здійснено при митному оформленні товару в лютому — вересні 2013 р. за відсутності зауважень митниці щодо його класифікації.

Платник наполягає на застосуванні принципу презумпції правомірності при прийнятті рішень контролюючим органом, роз’ясненого листом № 13738/5/99-99-19-04-02-16, який полягає у тому, що рішення, які приймаються контролюючим органом на підставі акта перевірки, мають прийматися з дотриманням принципу презумпції правомірності. У випадку оскарження платником податку рішення конт­ролюючого органу, прийнятого на підставі акта перевірки відповідно до ст. 56 Податкового кодексу, застосування принципу презумпції правомірності передбачено нормами п. 56.21 цієї статті, згідно з яким у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того самого нормативно-правового акта супе­речать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або конт­ролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Витяг з рішення

У ході адміністративного оскарження встановлено, що рішення контролюючого органу, зазначене в Акті перевірки щодо класифікації товару «сільськогосподарське обладнання для систем зрошення — елементи (частини) систем зрошення, крапельні лінії», оформленого ТОВ «А» у лютому — вересні 2013 р., за кодом УКТ ЗЕД 3917 32 99 00 (ставка мита — 5 %) є правильним по суті і відповідає вимогам УКТ ЗЕД (у редакції, чинній на момент митного оформлення). ТОВ «А» зазначає у скарзі, що з березня 2013 р. самостійно декларує такий товар у позиції 3917 і фактично не наводить доказів незгоди з рішенням щодо правильності класифікації оформлених ним товарів, що були предметом перевірки, за кодом УКТ ЗЕД 3917 32 99 00 (ставка мита — 5 %), зазначеним в Акті перевірки.

Відповідно до частини п’ятої ст. 69 Митного кодексу під складним випадком класифікації товару слід розуміти випадок, коли у процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару виникають супе­речності щодо тлумачення положень УКТ ЗЕД, вирішення яких потребує додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо.

Випадок класифікації, що розглядається, дійсно є складним і саме з метою забезпечення однакових підходів до класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД у таких випадках відповідно до положень пунктів 1, 4, 6 частини другої ст. 68 Митного кодексу листом № 6983/7/99-99-24-02-03-17 запроваджено Методичні рекомендації щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТ ЗЕД, у п. 58 додатка 3 до яких наведено підхід щодо класифікації у товарній позиції 3917 товару «стрічки (шланги) для крапельного поливу».

Згідно з частиною шостою ст. 69 Митного кодексу штрафи та інші санкції за несплату митних платежів та за інші порушення, виявлені у зв’язку з неправильною класифікацією товарів, застосовуються контролюючим органом винятково у разі, якщо прийняте митним органом рішення про класифікацію цих товарів у складному випадку було прийнято на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання заявником всієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, що суттєво вплинуло на характер цього рішення.

Фактів надання декларантом недостовірних документів, надання ним недостовірної інформації та/або ненадання заявником всієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття рішення щодо класифікації товарів при їх митному оформленні, перевіркою не встановлено.

Відтак на підставі вивчених матеріалів справи підтримано наявність підстав для нарахування ТОВ «А» податкових зобов’язань за платежами «ввізне мито та ПДВ з товарів, ввезених на митну територію України» у визначених в акті перевірки розмірах.

Водночас визнано неправильним застосування до ТОВ «А» штрафних санкцій з огляду на складний випадок класифікації та приписи частин п’ятої та шостої ст. 69 Митного кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 631 — Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 631. Лист № 11.1/2-16.2/2165-ЕП — лист Держмитслужби України від 05.03.2013 р. № 11.1/2-16.2/2165-ЕП «Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД». Лист № 13738/5/99-99-19-04-02-16 — лист Міндоходів України від 08.07.2014 р. № 13738/5/99-99-19-04-02-16 «Щодо застосування при митному оформленні товарів норми стосовно конфлікту інтересів». Лист № 6983/7/99-99-24-02-03-17 — лист Міндоходів України від 26.03.2014 р. № 6983/7/99-99-24-02-03-17 «Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД»