Митна справа

Митна брокерська діяльність

20.09.2016 / 12:35

Відповідно до ст. 416 Митного кодексу митний брокер — це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.
При цьому під підприємством згідно з визначенням, наведеним у ст. 4 цього Кодексу, слід розуміти будь-яку юридичну особу, а також громадянина-підприємця.
Митний брокер провадить митну брокер­ську діяльність у будь-якій митниці ДФС.
Митним кодексом визначено, що взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором.
Агент з митного оформлення — це фізична особа — резидент, яка перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
З метою провадження митної брокерської діяльності підприємство повинно отримати дозвіл на провадження митної брокерської діяльності.
Розглянемо порядок надання та причини для зупинення дії та анулювання зазначених дозволів.