Акциз

Складання та реєстрація акцизних накладних

20.09.2016 / 15:15

З якої дати особа, яка реалізує пальне, зобов’язана складати та реєструвати акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) та чи передбачено відповідальність у разі реалізації пального особою, не зареєстрованою платником акцизного податку.

Законом № 909, який набрав чинності з 01.01.2016 р., зокрема:

  • розширено перелік платників акцизного податку за рахунок включення осіб, які здійснюють реалізацію пального (пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу), та визначено порядок їх реєстрації контролюючими органами;
  • визначено порядок здійснення електрон­ного адміністрування реалізації пального (ст. 232 Кодексу) та порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації в ЄРАН (ст. 231 Кодексу).

З 01.03.2016 р. набрав чинності п. 58 розділу І Закону № 909 щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, ЄРАН та системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП).

Платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в СЕАРП мають бути зареєстровані в контролюючих органах не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального.

Абзацами другим та четвертим п. 6 Порядку № 113 визначено, що заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків засобами електронного зв’язку в електрон­ній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. Датою та часом подання заяви до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції про доставку (перша квитанція).

Згідно з п. 7 Порядку № 113 не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами системи електронного адміністрування реалізації пального особа реєструється платником податку шляхом включення її до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (далі — реєстр платників) або такій особі надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви у разі виявлення порушень вимог щодо електронного цифрового підпису, дотримання форми, встановленої наказом Мінфіну України, порядку заповнення і подання заяви згідно з цим Порядком.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається особі засобами електрон­ного зв’язку в електронному вигляді у другій квитанції.

При цьому датою реєстрації платника податку є дата включення його до реєстру платників (п. 8 Порядку № 113).

Відповідно до п. 15 зазначеного Порядку для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які здійснюють реалізацію пального і подали заяву про реєстрацію платника податку не пізніше першого дня початку перехідного періоду, встановленого абзацом другим п. 11 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу, датою реєстрації їх як платників податку є дата, що відповідає першому дню перехідного періоду, тобто 01.03.2016 р.

Пунктом 231.1 ст. 231 Податкового кодексу передбачено, що платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Право на складання акцизних накладних надається винятково особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому ст. 212 Податкового кодексу (п. 231.4 ст. 231 Кодексу).

Згідно з п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

Отже, право на складання акцизних накладних надається винятково особі, зареєстрованій як платник акцизного податку, тобто з дати її реєстрації платником податку (включення її до реєстру платників).

При цьому у разі здійснення з 01.03.2016 р. суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у встановленому Податковим кодексом порядку передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Порядок № 113 — Порядок електронного адміністрування реалізації пального, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113