Оплата праці

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

20.09.2016 / 15:20

Працівника за його згодою було переведено на інше підприємство. В який термін власник цього підприємства має повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу та чи повинна ця дата збігатися з датою початку роботи працівника?

Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми при укладанні трудового договору є обов’язковим у випадках, визначених частиною першою ст. 24 КЗпП.

Оформлення трудових відносин здійснюється на підставі порядку, встановленого частиною третьою ст. 24 КЗпП, яким передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дата початку трудових стосунків є дата фактичного допуску працівника до роботи.

До початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до ДФС або її територіальних органів.

Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не збігатимуться.

Водночас таке положення закріплено у постанові № 413, де передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються (колонки 8 та 9 додатка до зазначеної постанови).

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон № 1207 — Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Постанова № 413 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»