Оплата праці

Декретна відпустка закінчилася: зв’язок з працівницею відсутній

20.09.2016 / 15:28

Працівниця залишилася в АР Крим, зв’язок з нею відсутній. Закінчився термін її декретної відпустки. Які дії роботодавця в такій ситуації?

КЗпП містить вичерпний перелік підстав припинення трудового договору з працівником.

Водночас припинення трудового договору з працівником на підставах, визначених КЗпП, неможливе без участі працівника у цій процедурі.

Таким чином, з метою вирішення зазначеної ситуації роботодавець має всіма не забороненими законом способами зв’язатися з працівником.

У разі неможливості з певних причин здійснити припинення трудових відносин відповідно до порядку, встановленого нормами чинного законодавства, такі відносини можуть припинятися в судовому порядку.

Також слід зазначити, що ст. 3 Закону № 1207 територію, внутрішні морські води і територіальне море, повітряний простір АР Крим та м. Севастополя визнано тимчасово окупованою територією.

Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом (частина друга ст. 9 Закону № 1207).

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків (частина третя зазначеної статті).

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон № 1207 — Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Постанова № 413 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»