Соціальне страхування

Пенсія у разі втрати годувальника

20.09.2016 / 16:00

У цій статті розглянемо, чи мають право двоє неповнолітніх дітей на пенсію у разі втрати годувальника — батька, який загинув у зоні АТО, під час несення служби у військовому резерві на підставі укладеного з військовою частиною Національної гвардії України контракту.

Відповідно до частини другої ст. 4 Закону № 2262 пенсійне забезпечення, зокрема, членів сімей осіб, які загинули чи померли під час виконання службових обов’язків у військовому резерві, безпосередньої участі в АТО чи забезпечення її проведення, здійснюється у порядку, встановленому цим Законом для військовослужбовців відповідних прирівняних посад та членів їх сімей.

Право на призначення пенсії мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або тих, що пропали безвісти, військовослужбовців, які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається, зокрема, непрацездатним дітям, які не досягли 18 років або старшим за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років.

При цьому вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажистам пенсія в разі втрати годувальника виплачується до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Пенсія в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), зокрема, внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), призначається в розмірі 70 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 % грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника і розподіляється між ними порівну, але не менше ніж 40 % на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Пенсія у випадку втрати годувальника членам сімей резервістів обчислюється з розміру грошового забезпечення, враховуючи оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад на день загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців затверджуються центральними органами виконавчої влади, які згідно із законодавством здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Наказом № 431 затверджено Схему відповідності посад резервістів та військово­службовців Національної гвардії України.

Заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається членами сім’ї померлого, якщо на момент смерті йому не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи відповідних міністерств та відомств, в яких особа проходила службу.

Отже, з приводу призначення пенсії у разі втрати годувальника на двох неповнолітніх дітей та подання до органів Пенсійного фонду необхідних для цього документів слід звернутися до Національної гвардії України.

Пенсія у разі втрати годувальника повин­на становити 90 % від суми грошового забезпечення, яка обраховуватиметься на підставі довідки про грошове забезпечення, наданої уповноваженим структурним підрозділом Національної гвардії України.

У випадку якщо розмір пенсії у разі втрати годувальника, обчислений із грошового забезпечення, буде нижчим від двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пенсію на кожного непрацездатного члена сім’ї буде встановлено у розмірі, не нижчому від зазначеного. З 01.05.2016 р. розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1130 грн, відповідно розмір пенсії на кожну дитину не може бути нижчим від 2260 грн. При цьому у разі зміни зазначеного прожиткового мінімуму розмір призначеної пенсії перераховується.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про наукову діяльність — Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон про Нацбанк — Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України». Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу». Наказ № 431 — наказ МВС України від 27.05.2016 р. № 431 «Про затвердження Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців Національної гвардії України». Порядок № 567 — Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567