Соціальне страхування

Право на наукову пенсію

20.09.2016 / 16:57

Чоловік має диплом кандидата медичних наук, виданий Вищим атестаційним комітетом Російської Федерації, понад 30 років пропрацював на наукових посадах. Проте у призначенні наукової пенсії йому було відмовлено. Чи правомірні такі дії?

Згідно зі ст. 37 Закону про наукову діяльність пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку та за наявності стажу роботи, зокрема, у чоловіків не менше 35 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років.

Крім того, відповідно до ст. 31 зазначеного Закону до наукових працівників належать, зокрема, особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено науковий ступінь.

Періоди роботи за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, підтверджуються уточнюючою довідкою підприємства, установи, організації, в якій працювала особа.

Проте відповідно до Порядку № 567 власники дипломів про наукові ступені, виданих органами атестації іноземних держав, набувають прав на державні гарантії, встановлені законодавством для наукових працівників, з дати прийняття Міністерством освіти і науки України рішення про їх визнання.

Отже, за умови визнання диплому в Україні та надання уточнюючих довідок з місць роботи про те, що чоловік працював за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, із зазначенням підстав їх видачі буде визначено наявність права на призначення пенсії за віком згідно із Законом про наукову діяльність.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про наукову діяльність — Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон про Нацбанк — Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України». Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу». Наказ № 431 — наказ МВС України від 27.05.2016 р. № 431 «Про затвердження Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців Національної гвардії України». Порядок № 567 — Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567