Соціальне страхування

Виплата пенсії у період догляду за онукою

20.09.2016 / 17:00

З вересня 2015 р. жінці призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 2262. У січні 2016 р. вона працевлаштувалася на посаду державного службовця, з 14.03.2016 р.  — перебуває у відпустці по догляду за онукою до досягнення нею трирічного віку. Чи правомірно їй припинено виплату пенсії?

Статтею 54 Закону № 2262 визначено, що тимчасово, у період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених, зокрема, Законом № 3723, призначені пенсії не виплачуються. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до Закону № 2262 поновлюється.

Водночас у період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку пенсіонер не припиняє відносин із роботодавцем, але фактично не працює на посаді державного службовця.

Враховуючи зазначене, у період перебування жінки у відпустці по догляду за онукою, що підтверджується відповідним документом, виплата пенсії має здійснюватися в повному розмірі.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про наукову діяльність — Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон про Нацбанк — Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України». Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу». Наказ № 431 — наказ МВС України від 27.05.2016 р. № 431 «Про затвердження Схеми відповідності посад резервістів та військовослужбовців Національної гвардії України». Порядок № 567 — Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567