Соціальне страхування

Зарахування навчання до страхового стажу

20.09.2016 / 17:06

Чоловік має 35 років страхового стажу. У період з 01.09.68 р. по 22.06.73 р. навчався у педагогічному інституті. Чи зараховується до страхового стажу період навчання в інституті при призначенні наукової пенсії?

Відповідно до ст. 37 Закону про наукову діяльність однією з умов призначення пенсій за цим Законом є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування, зокрема для чоловіків — 35 років.

Частиною четвертою ст. 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно зі ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення до стажу роботи зараховується, зокрема, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Отже, при призначенні наукової пенсії до страхового стажу чоловіка за умови документального підтвердження буде зараховано час навчання у педагогічному інституті у період з 01.09.68 р. по 22.06.73 р.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про наукову діяльність — Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Порядок № 567 — Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42