Податок на прибуток

Зміст

25.08.2016 / 16:00

Додаток призначено для практичного застосування платниками податку на прибуток, на балансі яких обліковуються основні засоби.

У додатку розглянуто основні аспекти обліку основних засобів на підприємстві — від їх придбання до ліквідації.

Приділено увагу операціям із самостійного виготовлення таких активів, визначенню їх первісної вартості. Висвітлено особливості обліку орендованих основних засобів. Окремі розділи присвячено амортизації, наведено приклади її розрахунку із застосуванням відповідного методу. Також розглянуто теми переоцінки основних засобів, їх страхування тощо.