ПДВ

Списання кредиторської заборгованості

02.09.2016 / 15:39

Чи має змогу платник ПДВ відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі списання кредиторської заборгованості за отриманими авансовими платежами у зв’язку із закінченням строку позовної давності?

Згідно зі ст. 257 Цивільного кодексу загальну позовну давність встановлено тривалістю у три роки (1095 днів).

Підпунктом «а» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, є безнадійною заборгованістю.

Відповідно до підпунктів «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Згідно з пп. «а» п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу дата надходження авансового платежу є датою виникнення у продавця товарів/послуг податкових зобов’язань з ПДВ.

У разі якщо після надходження авансового платежу операція з постачання товарів/по­слуг фактично не відбувається та раніше перераховані кошти не зараховуються в рахунок оплати інших товарів/послуг, які були або будуть поставлені/надані, об’єкт оподаткування ПДВ у постачальника за такою операцією відсутній.

Отже, якщо постачальником товарів/послуг на дату отримання авансового платежу від покупця цих товарів/послуг було визначено податкові зобов’язання з ПДВ та у подальшому виникли обставини, внаслідок яких договір постачання товарів/послуг не виконано, товари/послуги не поставлено протягом терміну позовної давності, і постачання інших товарів/послуг, в оплату яких можуть бути зараховані ці кошти, не здійснюватиметься, а кредиторська заборгованість за отриманим авансом списується, то об’єкт оподаткування (операція з постачання товарів/послуг) відповідно відсутній.

У такому випадку постачальник має право зменшити раніше нараховану суму податкового зобов’язання з ПДВ на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН). При цьому такий розрахунок коригування до податкової накладної підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу).

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.11.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постанова № 400 — постанова Правління Нацбанку України від 15.11.2011 р. № 400 «Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21.