ПДВ

Послуги міжнародних платіжних систем

02.09.2016 / 16:15

Яким чином оподатковуються ПДВ операції з надання послуг під час здійснення розрахунково-касових операцій, які надаються банкам міжнародними платіжними системами (Visa, MasterCard) з використанням спеціальних платіжних засобів?

Згідно з підпунктами «а», «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташовано на митній території України.

При цьому п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу визначено, що місцем постачання послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Під постачанням послуг слід розуміти будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до вимог п. 180.2 ст. 180 цього Кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташовано на митній території України, є отримувач послуг.

Підпунктом 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу визначено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських порук особою, що надала такі кредити, гарантії або поруки. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Нацбанком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Постановою № 400 затверджено Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування (далі — Перелік), які відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 зазначеного Кодексу не є об’єктом оподаткування, згідно з пп. 6.6 п. 6 якого до таких операцій віднесено послуги платіжних систем з використанням спеціальних платіжних засобів.

Водночас банківські установи, крім послуг платіжних систем під час здійснення розрахунково-касових операцій, оплачують відповідно до Правил платіжних систем Visa та MasterCard інші послуги.

Такі послуги за своєю суттю не належать до послуг, що не є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу, та не зазначені у Переліку.

Таким чином, операції з надання послуг під час здійснення розрахунково-касових операцій, які надаються банкам міжнародними платіжними системами (Visa, MasterCard) з використанням спеціальних платіжних засобів, не є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас інші послуги (крім роялті), що постачаються нерезидентами на митній території України чи місце постачання яких визначено на митній території України, прямо не пов’язані з переказом коштів, є об’єктом оподаткування ПДВ.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.11.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постанова № 400 — постанова Правління Нацбанку України від 15.11.2011 р. № 400 «Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21.