ПДВ

Податковий кредит на підставі бухгалтерської довідки

05.09.2016 / 11:08

У яких випадках платник ПДВ може включити суму ПДВ до складу податкового кредиту на підставі бухгалтерської довідки та як це відображається у податковій звітності з ПДВ?

Відповідно до п. 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу платник податку може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., що не були включені до складу податкового кредиту до 01.07.2015 р. при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких до 01.07.2015 р. було визначено податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 зазначеного Кодексу у ­редакції, що діяла до 31.01.2015 р., у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися після 01.07.2015 р. повністю або частково в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих.

Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу встановлено, що для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту, є податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання таких товарів/послуг.

Згідно з п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни), а за товарами/послугами — виходячи з вартості їх придбання.

З метою застосування п. 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу податковий кредит визначається на дату початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бухоблік.

Пунктом 2 ст. 3 цього Закону передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 6 розділу ІІІ Порядку № 21 дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Отже, платник податку згідно з п. 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., що не були включені до складу податкового кредиту до 01.07.2015 р. при придбанні або виготовленні таких необоротних активів, виходячи з їх залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватись в оподатковуваних операціях (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни), за наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання таких необоротних активів, зареєстрованої в ЄРПН.

При цьому згідно з пп. 1 п. 4 розділу V Порядку № 21 до розділу II «Податковий кредит» (рядки 10 та 11 податкової декларації з ПДВ, далі — декларація) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з ПДВ (рядки 10.1 та 10.2) або без ПДВ (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

Таким чином, у декларації дані бухгалтерської довідки за вищезазначеними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2.

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до декларації, у таблиці 2 «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» розділу II «Податковий кредит» якого зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

У графі 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)»

Індивідуальний податковий номер платника податку

У графі 3 «Податкова накладна, інший документ/період
складання»

Дата складання бухгалтерської довідки

У графі 5

Обсяг постачання (без ПДВ)

У графах 6 та 7

Відповідна ставка податку (20 % чи 7 %)

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.11.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постанова № 400 — постанова Правління Нацбанку України від 15.11.2011 р. № 400 «Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21.