Акциз

Реалізація вторинного виноробства вермутів

05.09.2016 / 12:27

Відповідно до пп. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироб­лену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.

ДОВІДКОВО
Законом № 2662 передбачено визначення таких понять, як «вермути», «підприємства первинного виноробства», «підприємства вторинного виноробства»:
вермути
 — це група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов’язково входить полин (частина третя ст. 11 Закону);
підприємства первинного виноробства — це підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства (п. 37 ст. 1 Закону);
підприємства вторинного виноробства — це підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до нормативних документів (п. 38 ст. 1 Закону).

З вермутів, які класифікуються у товарній позиції 2205 згідно з УКТ ЗЕД — вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів, справляється акцизний податок, який обчислюється за ставкою 7,16 грн за 1 л, встановленою пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу.

Про те, чи є особливості в оподаткуванні операції з реалізації підприємством вторинного виноробства вермутів, читайте далі.

Особливості оподаткування спирту етилового, який використовується для виробництва алкогольних напоїв, визначено у статтях 225 та 229 зазначеного Кодексу.

Розглянемо, які саме норми статей 225 та 229 Податкового кодексу стосуються підприємств, що виробляють вермути.

Пунктом 225.1 ст. 225 цього Кодексу встановлено обов’язок суб’єктів господарювання до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів): сплатити акцизний податок або подати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму акцизного податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Підпунктом «а» пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0 грн за 1 л 100 % спирту із спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів. При цьому відповідно до пп. 229.1.2 зазначеного пункту податковий вексель видається на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, що отримується виходячи зі ставки, визначеної у п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу, тобто ставки на спирт етиловий.

Згідно з пп. 229.1.5 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу податковий вексель може бути виданий, зокрема, підприємством первинного виноробства, яке є виробником виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів.

Таким чином, у підприємства вторинного виноробства, тобто яке не має первинного виноробства, оподаткування вермуту акцизним податком має здійснюватись із урахуванням ст. 225 Податкового кодексу, якою встановлено загальний механізм сплати акцизного податку з алкогольних напоїв (на відміну від виноматеріалів та вермутів, які виготовляються підприємствами первинного (змішаного) виноробства, та для яких ст. 229 цього Кодексу визначено інший механізм оподаткування).

Відповідно до п. 217.1 ст. 217 Податкового кодексу суми акцизного податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок акцизного податку, що діють на дату виникнення податкових зобо­в’язань.

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ

операції з реалізації виробленої в Україні продукції (пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу)

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ

кількість реалізованої продукції (п. 214.4 ст. 214 цього Кодексу)

 

СТАВКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

визначено пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 цього Кодексу

Згідно з п. 216.1 ст. 216 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених, зокрема у ст. 225 цього Кодексу.

ДОВІДКОВО
З вермутів, що класифікуються у товарній пози­ції 2205 згідно з УКТ ЗЕД — вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів, справляється акцизний податок, який обчислюється за ставкою 7,16 грн за 1 л, встановленою пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу.

Заповнення декларації

Щодо заповнення декларації акцизного податку, то відповідно до Порядку № 14 при складанні декларації акцизного податку суб’єктами господарювання, які отримують спирт етиловий неденатурований для переробки на алкогольні напої (додаток 3 до декларації акцизного податку, затвердженої наказом № 14), податкові зобов’я­зання відображаються у податковій звітності таким чином:

у графі 7 «Оподатковуваний оборот (л), усього»

зазначається оподатковуваний оборот алкогольних напоїв у літрах
(гр. 5 × гр. 6)

у графі 9 «Ставки акцизного податку (у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту)»

проставляється ставка акцизного податку в гривнях, яка діє згідно з чинними нормами для обчислення акцизного податку на одиницю виміру продукції

у графі 10

зазначається сума акцизного податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у ст. 225 Податкового кодексу, термін оплати яких настав у звітному періоді
(або фактично погашеними у звітному місяці), або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя

у графі 16 «Сума податкового зобов’язання підлягає сплаті до бюджету, грн»

зазначається сума акцизного податку, що визначається в підсумку
(гр. 10 – гр. 11 (+ або –) гр. 12 – гр. 13 – гр. 14 + гр. 15),
де, зокрема гр. 12 — це сума акцизного податку, обчислена у зв’язку зі зміною ставок акцизного податку, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку

 

У разі реалізації виробником готової алкогольної продукції після зміни розміру ставок акцизного податку, залишків готової спиртовмісної продукції та продукції, виробленої із залишків спирту, спиртової суміші, які утворилися до зміни розміру ставок, акцизний податок обчислюється виходячи з обсягів реалізації такої продукції та ставок акцизного податку, чинних на момент реалізації незалежно від стану погашення податкового векселя (погашений чи непогашений).

Таким чином, з графи 1 по графу 7, в графі 9 додатка 3 до декларації акцизного податку декларуватимуться обороти, які фактично відбулися у звітному періоді, з урахуванням чинних у цей період ставок акцизного податку. Сума акцизного податку, обчислена у зв’язку зі зміною ставок цього податку, зазначається у графі 12. Обчислена сума акцизного податку до сплати (графа 16) вноситься до розділу А декларації акцизного податку.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2662 — Закон України від 16.06.2005 р. № 2662-IV «Про виноград та виноградне вино». Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку». Порядок № 14 — Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджений наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14