Митна справа

Переміщення товарів громадянами до Словацької республіки

05.09.2016 / 17:50

З 01.05.2016 р. набрав чинності новий Митний кодекс ЄС. За інформацією, отриманою від митних органів Угорщини, Румунії та Словацької Республіки, відповідно до вимог зазначеного нормативного документа всі країни Європейського Союзу до введення в дію нового Митного кодексу ЄС було зобов’язано привести у відповідність з його вимогами своє національне митне законодавство та підзаконні акти.
Зокрема, митні органи Словацької Республіки інформують про зміни умов проведення митних процедур з 01.05.2016 р. щодо поштових відправлень у зв’язку з набранням чинності новим Митним кодексом ЄС (https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_nakup-cez-internet-na).

Нововведення

Ці зміни стосуються широкого кола осіб і конкретно тих, хто користується послугами інтернет-магазинів та отримує товари поштовими й експрес-відправленнями, які надходять на територію Словаччини з-за меж ЄС з так званих третіх країн, найчастіше з Китаю, США та Туреччини. Так, якщо раніше такі товари були товарами некомерційного характеру, то з 1 травня цього року їх статус змінився і вони вважаються товарами комерційного характеру.

Новим законодавством передбачено більшу відповідальність за подання документів та фінансову сторону таких операцій, зокрема щодо визначення вартості товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Щодо поштових та експрес-відправлень, вартість яких становить до 150 євро, слід зазначити, що процедура їх митного оформлення не змінилася (не передбачено сплати жодних митних податків та зборів). Якщо такі відправлення міститимуть достатню кількість доказів, що ці товари не підпадають під дію заборон і обмежень, митний орган приймає рішення про їх випуск для вільного обігу негайно. Якщо це неможливо, то пошта зберігає таке відправлення доти, доки одержувач не надасть необхідні документи.

У разі якщо особа імпортує товари, за які передбачено сплату митних зборів і платежів, і претендуватиме на повернення ПДВ, така особа повинна подати митну декларацію. На поштові відправлення товарів загальною вартістю більше 150 євро отримувач такого товару повинен подати декларацію з усіма даними, необхідними при випуску у вільне використання товарів, призначених для їх реалізації на внутрішньому ринку країни.

На практиці це означає, що якщо товар підлягає дозвільному контролю інших державних органів (торговельна інспекція, Державний інститут по контролю за обігом наркотиків, Управління громадської охорони здоров’я, Державна ветеринарна та продовольча адміністрація тощо), посадовим особам митних органів повинні бути подані відповідні дозвільні документи такого органу на переміщуваний товар.

Зазначені зміни також стосуються ввезення на територію країни такої зброї категорії D, як пейнтбол, страйкбол та луки. До травня 2016 року ці види зброї можна було ввозити без відповідної ліцензії. З набранням чинності Митним кодексом ЄС на такі товари необхідна ліцензія.

Ще одне нововведення стосується того, що поштові витрати за відправлення включаються до митної вартості товару як основи для розрахунку податку та митних зборів, що підлягатимуть сплаті.

Як повідомляють митні органи Словаччини, змін, пов’язаних із введенням нового Митного кодексу ЄС, є набагато більше.

Довідково

Інформацію щодо процедур митного оформлення товарів при ввезенні на територію ЄС розміщено на веб-сайті фінансового управління Словацької Республіки (https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/dovoz/_colne-formality)

Зокрема, встановлено ліміти (об’єм, кількість), обмеження та заборони при ввезенні громадянами на територію ЄС товарів (табл. 1):

Таблиця 1

Назва товару
некомерційного характеру

Пункти пропуску
(неавіаційні та морські)

Авіаційні та морські
пункти пропуску

Сигарети

40 шт.

200 шт.

Сигарили

20 шт.

100 шт.

Сигари

10 шт.

50 шт.

Тютюн для куріння

50 г

250 г

 

Або комбінація цих товарів у межах допустимих норм

Або комбінація цих товарів у межах допустимих норм

Рідини з вмістом алкоголю понад 22 % або неденатурований алкоголь з вмістом 80 % або більше

1 л

1 л

Рідини з вмістом алкоголю до 22 %

2 л

2 л

 

Або комбінація цих товарів у межах допустимих норм

Або комбінація цих товарів у межах допустимих норм

Тихе вино (нешипучі напої)

4 л

4 л

Пиво

16 л

16 л

Парфуми і туалетна вода

Без обмежень щодо кількості, однак в межах норм щодо вартості дозволених до ввезення товарів

Мінеральні оливи

Заводська ємкість (каністра) + 10 л у переносній каністрі

 

Загальна вартість товару, дозволеного до ввезення, на особу

300 євро

430 євро

Кава

150 євро

150 євро

 

Ввезення тютюнових виробів та алкогольних напоїв особами, які не досягли 17 років, заборонено. 

При цьому зазначається, що для цілей застосування фінансових обмежень, які стосуються вартості окремих товарів, вартість одного неподільного товару не може бути розділена.

Також не беруться до уваги (за фінансовими обмеженнями) особистий багаж подорожуючого, який ввозиться тимчасово або вивозиться після його тимчасового вивезення, а також вартість лікарських засобів, необхідних для особистого користування пасажира. Наприклад, сімейна пара, яка слідує з України у Словаччину, не може імпортувати (ввезти) фотоапарат (як товар) вартістю 350 євро, щоб претендувати на звільнення від імпортних мит, хоча безмитне ввезення товару для однієї людини становить 300 євро.

Зверніть увагу

Не підлягають оподаткуванню митом некомерційні товари у подорожуючих, що імпортуються з третіх країн, де вони призначені для особистого споживання або споживання у домашніх господарствах, або призначені як подарунок, а також характер і кількість продуктів, які не викликають підозри, що вони ввезені для комерційних цілей і їх ввезення здійснюється не на постійній основі (час від часу). Пасажир зобов’язаний такі товари заявити та пред’явити митному органу при перетині кордону. Нормативний акт, яким врегульовано вищенаведені норми: čl. 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla § 48, § 48a) zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Розмір митних зборів

Якщо вартість некомерційних товарів більше встановлених норм, які дозволяють некомерційний імпорт без сплати платежів, то до таких товарів можна використовувати одну ставку мита у розмірі 2,5 % від вартості товарів. Це стосується не тільки поштових відправлень, надісланих однією приватною особою іншій, а й вантажів, що перевозяться в особистому багажі та мають комерційний характер.

Звичайна ставка мита застосовується за умови, що внутрішня вартість товарів, які імпортуються, не перевищує 700 євро на партію товару або на одну особу. Ця єдина ставка мита не застосовується до товарів, включених до списку товарів, що переміщуються без сплати мита в установлених межах, а також стосується тютюну і тютюнових виробів, які переміщуються поштовими відправленнями.

У разі якщо вартість некомерційних товарів перевищує 700 євро, використовуватиметься та сама процедура, що і в разі імпорту товарів комерційного значення. Це означає, що у таких випадках застосовується ставка мита згідно з постановою Ради (ЄЕС) від 23.07.87 р. № 2658/1987 про митні тарифи та статистичну номенклатуру та Єдиний митний тариф, з подальшими змінами і ПДВ відповідно до Закону № 222/2004.

Звільнення від сплати мита, ПДВ та інших податків

Звільненню від сплати ПДВ, мита й акцизу при імпорті некомерційних товарів, які переміщуються в особистому багажі з території третіх країн, підлягають товари, якщо їх вартість не перевищує (табл. 2):

Таблиця 2

300 євро

на людину (крім авіаційного транспорту)

430 євро

на людину (авіаційний транспорт)

150 євро

на людину у віці до 15 років незалежно від виду транспортних засобів

 Звільняються від імпортних мит незначні (дрібні) партії товарів, які переміщуються з третіх країн, однак таке звільнення не поширюється на алкогольні напої, парфуми, туалетну воду, тютюн і тютюнові вироби. Ці поставки звільняються від мита, якщо вартість вантажу не перевищує 150 євро, а якщо вартість вантажу не перевищує 22 євро, також звільняються від ПДВ. Це означає, що якщо загальна вартість поставки є незначною (мізерною), вартість якої перевищує 22 євро, але не більше 150 євро, вантаж може бути звільнено від митних зборів, але це не звільняє від сплати ПДВ. Якщо загальна вартість партій є незначною (мізерною) та не перевищує 22 євро, вона може бути звільнена від митних зборів, а також від сплати ПДВ.

Крім того, можуть бути звільнені від імпортних мит поштові відправлення, надіслані однією приватною особою іншій, із загальною вартістю товарів, що не перевищує 45 євро за такий вантаж. При цьому враховується вартість товарів і діють обмеження щодо окремих товарів (табл. 3):

Таблиця 3

Тютюн

50 сигар або 25 сигарил (сигари з максимальною масою 3 г кожна), або 10 сигар, або 50 г курильного тютюну, або пропорційний асортимент цих різних продуктів

Алкоголь і алкогольні напої

Дистильовані алкогольні і безалкогольні напої з концентрацією спирту з об’ємом понад 22 %; неденатурований етиловий спирт 80 %об. і більше — 1 л, або дистильовані напої, аперитиви, вина або спиртові настойки, саке або інші подібні напої з концентрацією спирту 22 %; ігристі, лікерні вина — 1 л, або пропорційний асортимент цих різних продуктів;
інші вина — 2 л

Парфумерія

Парфуми — 50 г або туалетні води — 0,25 л

При в’їзді на митну територію ЄС у разі ввезення (імпорту) товарів, які не звільняються від мита, ПДВ та акцизних товарів, подорожуючі повинні заявити про це митному органу та подати митну декларацію.

Окрім того, відповідно до вимог Регламенту ЄС № 1889/2005 будь-які особи, які слідують на територію ЄС, або покидають його межі та мають готівкові кошти у сумі 10 000 євро чи більше, або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, або конвертовані цінні папери (облігації, акції, дорожні чеки), зобов’язані заповнити митну декларацію і подати її митному органу у пункті контролю при перетині кордону ЄС. За невиконання або порушення цієї вимоги компетентним органом може бути накладено штраф, а готівкові кошти можуть бути затримані чи конфісковані.