Оплата праці

Заробітна плата працівника-іноземця

05.09.2016 / 17:00

На підприємстві посадові оклади працівників встановлено в гривні. Проте працівнику-іноземцю заробітну плату перераховують в іноземну валюту за курсом Нацбанку України, встановленим на момент її виплати. Чи правомірні дії роботодавця?

Відповідно до ст. 23 Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» заробiтна плата працiвникам пiд­приємств на територiї України виплачується в грошових знаках, що мають законний обiг на цiй територiї.

Статтею 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» передбачено, що валюта України (гривня) є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог і зобов’язань, якщо інше не передбачено іншими актами валютного законодавства України.

До таких актів належать, зокрема, Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанку України, затверджені власною постановою від 30.05.2007 р. № 200, де зазначено, що юридичні особи — резиденти та іноземні представництва можуть використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці, виплати премій і призів працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за трудовим договором (контрактом).

Отже, іноземні працівники можуть отримувати заробітну плату у валюті, що обов’язково має бути обумовлено трудовим контрактом. Крім того, здійснення перерахунку у валюту має відбуватися за курсом Нацбанку України, встановленим на момент нарахування заробітної плати, а не її виплати.