Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення водіїв

05.09.2016 / 17:26

Частиною другою Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування визначено, що пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії таким особам призначаються за нормами вищезазначеного Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбачених Законом про пенсійне забезпечення.
Згідно з частиною 16 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому Зкону.
Положення Закону про пенсійне забезпечення застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років та на пенсію за віком на пільгових умовах.
Розглянемо умови, за яких водіям призначаються зазначені види пенсій.

Пенсії за вислугу років

Відповідно до п. «а» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за вислугу років мають водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи, — після досягнення 55 років і при стажі роботи:

  • для чоловіків — не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
  • для жінок — не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

За відсутності у жінок 25, а у чоловіків — 30 років стажу роботи у період до 01.04.2024 р. право на пенсію за вислугу років надається за наявності стажу роботи, наведеного у табл. 1.

Таблиця 1

Період

Чоловіки (не менше)

Жінки (не менше)

з 01.04.2015 р. по 31.03.2016 р.

25 років 6 місяців

20 років 6 місяців

з 01.04.2016 р. по 31.03.2017 р.

26 років

21 року

з 01.04.2017 р. по 31.03.2018 р.

26 років 6 місяців

21 року 6 місяців

з 01.04.2018 р. по 31.03.2019 р.

27 років

22 років

з 01.04.2019 р. по 31.03.2020 р.

27 років 6 місяців

22 років 6 місяців

з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р.

28 років

23 років

з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р.

28 років 6 місяців

23 років 6 місяців

з 01.04.2022 р. по 31.03.2023 р.

29 років

24 років

з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р.

29 років 6 місяців

24 років 6 місяців

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за вислугу років мають жінки 1970 р. н. і старші після досягнення ними пенсійного віку, наведеного у табл. 2.

Таблиця 2

Пенсійний вік

Дата народження

50 років

по 31.03.65 р. включно

50 років 6 місяців

з 01.04.65 р. по 30.09.65 р.

51 рік

з 01.10.65 р. по 31.03.66 р.

51 рік 6 місяців

з 01.04.66 р. по 30.09.66 р.

52 роки

з 01.10.66 р. по 31.03.67 р.

52 роки 6 місяців

з 01.04.67 р. по 30.09.67 р.

53 роки

з 01.10.67 р. по 31.03.68 р.

53 роки 6 місяців

з 01.04.68 р. по 30.09.68 р.

54 роки

з 01.10.68 р. по 31.03.69 р.

54 роки 6 місяців

з 01.04.69 р. по 30.09.69 р.

Пенсії за віком на пільгових умовах

Пунктом «з» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення передбачено право на пенсію за віком на пільгових умовах водіїв міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв після досягнення 55 років і при стажі роботи:

  • для чоловіків — не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
  • для жінок — не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.

За відсутності стажу роботи у жінок 25, а у чоловіків — 30 років у період до 01.04.2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності стажу роботи, наведеного у табл. 1.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 р. н. і старші після досягнення ними віку, наведеного у табл. 2.

У разі якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок щодо зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи, до рай(міськ)управління Пенсійного фонду додатково надається уточнююча довідка підприємства, видана на підставі первинних документів.

Одночасне право на різні види пенсії

У разі якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один із них, причому алгоритм визначення розміру пенсії за вислугу років і пенсії за віком на пільгових умовах аналогічний алгоритму, за яким визначається розмір пенсії за віком особи, яка вже виходить на пенсію при досягненні загальновстановленого пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону про пенсійне страхування. Робота у шкідливих умовах лише дає право вийти на пенсію раніше. Ці пенсії призначаються довічно.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж зазначено вище, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років — жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком.

Робота після призначення пенсії

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. Отже, у період отримання цього виду пенсії працювати можна, але не на роботі, яка дає право на цю пенсію. У разі якщо після призначення пенсії за вислугу років особа працевлаштується за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, вона має повідомити про це орган, який призначив пенсію. Виплату пенсії буде припинено, а після звільнення з такої роботи — поновлено.

Виплата пенсії працюючим особам провадиться у порядку, визначеному ст. 47 Закону про пенсійне страхування.

При цьому слід зауважити: якщо після призначення пенсії за вислугу років водій продовжує працювати не за спеціальністю, право на перерахунок пенсії з урахуванням набутого ним після призначення пенсії страхового стажу він матиме лише після досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, тоді як працюючий водій, який отримує пенсію за віком на пільгових умовах, має право на перерахунок пенсії через кожні два роки (за його заявою, поданою до Пенсійного фонду), що передбачено частиною четвертою ст. 42 Закону про пенсійне страхування.

Переведення з одного виду пенсії на інший

При досягненні пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, отримувач пенсії за вислугу років може перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком. За нормами ст. 45 цього Закону переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 цього Закону про пенсійне страхування (за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв), із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (перерахунку) попереднього виду пенсії.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»