Оплата праці

Все про відпустки

21.04.2016 / 11:13

Наближається сезон відпусток, тому інформація додатка «Все про відпустки», подана в аналітичних статтях, про види відпусток, їх тривалість, порядок та умови надання, стане досить корисною як для роботодавців, так і для працівників.

Детально розглянемо види відпусток, на які може розраховувати працівник за певних умов, адже це можуть бути не лише основні щорічні відпустки, а й додаткові відпустки за шкідливі та важкі умови праці, за особливий характер праці, соціальні відпустки на дітей, чорнобильські й інші відпустки, передбачені чинним законодавством.

Другий розділ додатка містить відповіді на запитання, які часто виникають при наданні та використанні різних видів відпусток.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ВІДПУСТКИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРАВО НА НИХ

1.1 Щорічні відпустки

РОЗДІЛ 2. ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

2.1 За погодженням між сторонами трудового договору

2.2 В обов’язковому порядку за бажанням працівника

РОЗДІЛ 3. ВІДПУСТКА У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ

3.1 Особливості оплати навчальних відпусток

3.2 Види навчальних відпусток

3.3 Відпустка у зв’язку з навчанням без збереження заробітної плати

3.4 Надання вільних від роботи днів

3.5 Надання навчальної відпустки під час перебування у відпустці для догляду за дитиною

3.6 Гарантії працівникам, які навчаються без відриву від виробництва

РОЗДІЛ 4. ТВОРЧІ ВІДПУСТКИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ

5.1 Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

5.2 Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

5.3 Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

5.4 Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

РОЗДІЛ 6. ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ВІДПУСТКИ

6.1 Зона посиленого радіоекологічного контролю: відпустку не використано

6.2 Додаткова відпустка громадянам, віднесеним до категорій 1 та 2

6.3 Відпустка одному з батьків дитини-інваліда

6.4 Відпустка одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей

6.5 Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6.6 Порядок оплати чорнобильських відпусток

РОЗДІЛ 7. НОВІ ВІДПУСТКИ: НА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АТО

Запитання-відповіді

Використана література

 

«Гарячі лінії»

Дата: 15 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00