ПДВ

Повернення авансу

26.09.2016 / 15:57

Які податкові наслідки виникають у платника податку — покупця товарів/послуг у разі повернення платником податку — постачальником таких товарів/послуг раніше перерахованої суми авансового платежу за товари/послуги, якщо податкову накладну, складену таким постачальником на суму отриманого авансового платежу, не було зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) протягом встановленого Податковим кодексом терміну?

Згідно з пп. «а» п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу дата надходження авансового платежу є датою виникнення у платника податку — постачальника (продавця) товарів/послуг податкових зобов’язань з ПДВ.

Пунктом 201.10 ст. 201 цього Кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — постачальник (продавець) таких товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати отримувачу (покупцю) товарів/послуг за його вимогою.

Відсутність факту реєстрації платником податку — постачальником (продавцем) товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права платнику податку — отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту та не звільняє платника податку — постачальника (продавця) від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної у податковій накладній, до суми податкових зобо­в’язань за відповідний звітний період.

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні платником податку — постачальником (продавцем) суми попередньої сплати товарів/послуг, суми податкових зобо­в’язань та податкового кредиту такого платника податку — постачальника (продавця) та платника податку — отримувача (покупця) підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений платником податку — постачальником (продавцем) товарів/послуг до податкової накладної, яка видана платнику податку — отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг, підлягає реєстрації в ЄРПН:

платником податку — ­постачальником (продавцем) товарів/послуг

якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого платника податку — постачальника (продавця) товарів/послуг або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації

платником податку — отримувачем (покупцем) товарів/послуг

якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого платник податку — постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування платнику податку — отримувачу (покупцю)

Таким чином, платник податку — постачальник (продавець) товарів/послуг на дату отримання суми авансового платежу від платника податку — отримувача (покупця) таких товарів/послуг зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ. У разі виникнення в подальшому обставин, унаслідок яких товари/послуги не поставлятимуться, а така сума авансового платежу повертається платнику податку  отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг, у платника податку постачальника (продавця) товарів/послуг виникає право на зменшення раніше нарахованої суми податкового зобов’язання з ПДВ на підставі складеного ним розрахунку коригування до податкової накладної та зареєстрованого в ЄРПН. Обов’язок щодо реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН покладається на платника податку — отримувача (покупця) товарів/послуг.

У разі якщо розрахунок коригування складається платником податку постачальником (продавцем) товарів/послуг до податкової накладної, відомості якої не внесено до ЄРПН, такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН після реєстрації такої податкової накладної (п. 4 Порядку № 1246).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Порядок № 1246 — Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307