Митна справа

Ввезення товарів в рамках вільної торгівлі

26.09.2016 / 17:43

Укладення угод про вільну торгівлю передбачає створення сприятливих умов для здійснення торговельно-економічного співробітництва з окремими країнами чи групами країн. Угоди про вільну торгівлю відкривають можливості для українського бізнесу на коротко- та довгострокову перспективу, а також надають змогу диверсифікувати торговельні потоки з України. Так, зазначені угоди, з однієї сторони, дають змогу українському бізнесу отримати більші переваги, скориставшись безмитним доступом до нового ринку, а з іншої — відкривають можливості для імпорту сировини та передових технологій, що сприятиме економічному зростанню. На сьогодні Україною укладено 20 багатосторонніх та двосторонніх угод про вільну торгівлю із 45 країнами світу: ЄС (28 країн); СНД (Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Вірменія, Молдова, Російська Федерація (з 06.01.2016 р. застосовуються пільгові ставки мита Митного тарифу України), Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан); ГУАМ (Грузія, Азербайджан, Молдова); ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн); Македонією; Грузією; Чорногорією. Про особливості тарифного регулювання щодо товарів, які ввозяться на митну територію України на умовах зазначених угод про вільну торгівлю, йтиметься у цій статті.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

З 01.01.2016 р. набрала чинності економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі — Угода).

Відповідно до ст. 25 розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) Угоди, ратифікованої Законом № 1678, Сторони поступово створюватимуть зону вільної торгівлі протягом десятирічного перехідного періоду починаючи з дати набрання чинності Угодою згідно з положеннями цієї Угоди та ст. XXIV ГАТТ.

Статтею 29 розділу ІV Угоди передбачено, що з моменту наб­рання нею чинності кожна Сторона зменшить або анулює ставки ввізного мита на певні товари походженням з іншої Сторони відповідно до графіків, встановлених у додатку I-A до цієї Угоди.

Поступове зниження ставок ввізного мита передбачено на 97 % тарифних позицій або 95 % обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС.

Так, середньоарифметична ставка ввізного мита Митного тарифу України відповідно до графіків становить 2,2 %. При цьому 72 % ставок ввізного мита є нульовими, 26 % ставок ввізного мита встановлено на сільськогосподарські товари (середньо­арифметична ставка мита 5,8 %) та 74 % ставок ввізного мита — на промислові товари (середньоарифметична ставка мита 1,1 %). Отже, з 01.01.2016 р. при ввезенні в Украї­ну товарів поход­женням із ЄС застосовуються ставки ввізного мита, розраховані відповідно до графіків, встановлених у додатку I-A до цієї Угоди.

Зміни тарифного захисту України та ЄС в рамках Угоди наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Зміни тарифного захисту України та ЄС

Найменування груп згідно з УКТ ЗЕД

Середньоарифметична ставка ввізного мита, %

діюча

з моменту набрання чинності Угодою (01.01.2016 р.)

11-й рік дії Угоди

Україна

ЄС

Україна

ЄС

Україна

ЄС

Всього за Митним тарифом України

4,95

7,6

2,2

0,5

0,32

0,05

Товари за групами 1 — 24 УКТ ЗЕД
(сільське господарство)

9,24

19,8

5,8

0,6

1,38

0,24

Товари за групами 25 — 97 УКТ ЗЕД (промислові та перероблені сільськогосподарські товари)

3,67

3,9

1,1

0,5

0

0

Україна поступово відкриє свій ринок для товарів, які виробляються в ЄС.

У 2016 р. тарифний графік зменшення ставок мита України припадає на 62 % ставок Митного тарифу України. При цьому порівняно з іншими галузями найбільше зменшення ввізних мит матиме місце у перший рік дії Угоди в харчовій та легкій промисловості, зокрема на такі товари:

вироби з макаронного тіста товарної позиції 1902 УКТ ЗЕД

сигарети та цигарки товарної підпозиції 2402 90 УКТ ЗЕД

зменшено ставки з 20 % до 0 %

окремі товарні позиції 1806 УКТ ЗЕД — шоколад та інші готові харчові продукти із вмістом какао

зменшено ставки з 15 % до 0 %

одяг та додаткові речі до одягу товарних груп 61,62, 63 УКТ ЗЕД

зменшено ставки з 12 % до 0 %

кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао товарної позиції 1704 УКТ ЗЕД

суміші та тісто для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів товарної позиції 1901 УКТ ЗЕД

інші вироби з макаронного тіста (висушені) товарної позиції 1902 УКТ ЗЕД

готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктів, товарної підпозиції 1904 10 УКТ ЗЕД

готові харчові продукти товарної підпозиції 1904 20 УКТ ЗЕД

хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби товарної позиції 1905 УКТ ЗЕД

білизна постільна, столова, туалетна або кухонна товарної позиції 6302 УКТ ЗЕД

взуття та їх частини товарних позицій 6401 — 6406 УКТ ЗЕД

зменшено ставки з 10 % до 0 %

Для найбільш чутливих товарних позицій Україною передбачено або збереження ввізного мита, або запровадження таких регуляторів, як:

 • тарифні квоти із нульовою ставкою в межах квоти та ненульовою ставкою за межами квоти;
 • спецзаходи щодо одягу та інших виробів, що були у використанні.

Угодою передбачено застосування тарифних квот на імпорт в Україну окремих видів товарів за принципом «хто перший прийшов, той перший і обслуговується».

Відповідно до положень Угоди наказом № 1203 затверджено порядок контролю за розподілом тарифної квоти.

Розподіл тарифних квот для застосування нульової ставки мита здійснюється програмно-інформаційним комплексом ДФС України в автоматичному режимі на підставі поданої декларантом митної декларації, яка повинна містити такі відомості:

 • код товару згідно з УКТ ЗЕД;
 • відомості про країну походження;
 • код тарифної преференції.

У свою чергу ДФС України розроблено відповідне програмне забезпечення, а також здійснюється публікація та щоденне оновлення на офіційному веб-порталі у мережі Інтернет інформації про загальні обсяги та залишок невикористаної тарифної квоти за кожним видом продукції.

Так, станом на 01.09.2016 р. на м’ясо птиці товарної позиції 0207 УКТ ЗЕД повністю використано основну квоту (8000 т). Додаткову квоту на м’ясо птиці (10 000 т) використано у кількості 14,7 т, що становить 1 % загальної кількості. На цукор товарної позиції 1701 УКТ ЗЕД використано квоту (30 000 т) у кількості 20 337 т, що становить 68 %. На м’ясо свинини товарної позиції 0203 УКТ ЗЕД використано основну квоту в кількості 2244 т (10 000 т), що становить 22 %, та додаткову квоту 8 т (10 000 т), що становить менше 1 %.

Торгівля товарами, що були у використанні

Умови торгівлі, передбачені для одягу та інших виробів, які були у використанні, мають певні особливості.

Статтею 29 Угоди та додатком I-B до неї встановлено додаткові умови для одягу, що був у використанні, які наберуть чинності з 01.01.2017 р. Так, Україна анулює ставки ввізного мита з 1 січня року, що настає за роком набрання чинності цією Угодою, та впродовж п'яти років знижуватиме ввізне мито на 1-відсотковий пункт щорічно протягом перших чотирьох років до пов­ного їх скасування у п’ятому році.

Разом із щорічним скасуванням ввізного мита Україна запровадить вхідні ціни для одягу, що був у вжитку, визначені в євро, за кілограм чистої ваги.

Вхідна ціна визначатиметься як 30 % від середньої за попередній рік митної вартості всього нового одягу (24 чотиризначні коди УКТ ЗЕД), який класифікується за кодами УКТ ЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 й імпортувався у вказаному періоді в Україну. Визначена вхідна ціна застосовується для справляння ввізного мита, встановленого Угодою, впродовж року.

Умови лібералізації торгівлі в Україні одягом, що був у використанні, товарної позиції 6309 УКТ ЗЕД проілюстровано в табл. 2.

 

Розрахунок ставки мита на одяг, що був у використанні, здійснюватиметься автоматизовано виходячи із вхідної ціни товару за допомогою програмно-інформаційного комплексу.

Угоди про вільну торгівлю з країнами СНД

Верховною Радою України 30.07.2012 р. Законом № 5193 ратифіковано Договір про зону вільної торгівлі від 18.10.2011 р. (далі — Договір).

Учасниками Договору є Республіка Вір­менія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан та Україна.

Договір набрав чинності для України, Республіки Білорусь, Російської Федерації з 20.09.2012 р., для Республіки Вірменія — з 17.10.2012 р., для Республіки Казахстан — з 08.12.2012 р., для Республіки Молдова — з 09.12.2012 р., для Киргизької Республіки — з 12.01.2014 р., для Республіки Таджикистан — з 19.03.2016 р.

Протокол про застосування Договору між його Сторонами та Республікою Узбекистан, вчинений 31.05.2013 р., ратифікований Законом № 942, набрав чинності для України з 27.03.2016 р.

Водночас згідно з постановою № 1146 до 31.12.2016 р. застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, щодо імпорту товарів, які походять із Російської Федерації, тобто на сьогодні з Російською Федерацією призупинено режим вільної торгівлі, передбачений Договором.

Відповідно до ст. 2 Договору «Сторона не застосовує мита та інших платежів, еквівалентних миту, стосовно експорту товару, призначеного для митної території іншої Сторони, та/або імпорту товару, що походить з митної території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених в додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору».

Сторони не підвищують рівень ставок мита у взаємній торгівлі щодо товарів, зазначених у додатку 1 до цього Договору.

Згідно з цією статтею Україною вилучено з режиму вільної торгівлі стосовно імпорту такі товари (додаток 1 до цього Договору):

Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація

цукор білий за кодом 1701 99 10 00 УКТ ЗЕД

ставка мита
50 %

Республіка Молдова

цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв і хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi товарної позиції 1701 УКТ ЗЕД

ставка мита
50 %

лактоза й сироп лактози; інші цукри (крім патоки крохмальної) товарної позиції 1702 УКТ ЗЕД

ставка мита
5 %

На сьогодні до Договору не приєдналися Азербайджанська Республіка та Туркменістан. Торговельно-економічні відносини між Україною та цими країнами ґрунтуються на підставі багатосторонньої Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р., а також двосторонніх угод про вільну торгівлю, а саме:

Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю від 28.07.95 р. (набрала чинності з 26.12.96 р.);

Угоди між Урядом України та Урядом Туркменістану про вільну торгівлю від 05.11.94 р. (набрала чинності з 18.12.96 р.).

Угода про вільну торгівлю з Грузією

Торговельно-економічні відносини між Україною та Грузією ґрунтуються на основі:

 • Угоди про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р., ратифікованої Законом № 1125;
 • Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 09.01.95 р. (набрала чинності 04.06.96 р.);
 • Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами — учасницями ГУАМ від 20.07.2002 р., ратифікованої Законом № 321.

Пунктом 1 постанови № 473 тимчасово, до прийняття спільного рішення з Грузинською Стороною щодо підписання відповідного протоколу, з режиму вільної торгівлі з Республікою Грузія вилучено цукор (код згідно з УКТ ЗЕД 1701) та цукрові сиропи (коди згідно з УКТ ЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крім патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 та 2106 90 98 90).

Умови застосування режиму вільної торгівлі з країнами СНД та Республікою Грузія

Товари, що призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД та Грузії, не обкладаються ввізним митом за умови, якщо товар:

 • відповідає критеріям походження, встановленим правилами визначення країни походження, на підтвердження походження товарів митницям ДФС надається сертифікат про походження форми СТ-1;
 • вивозиться на підставі договору (конт­ракту) між резидентом України й резидентом однієї з держав — учасниць угод;
 • вивозиться з митної території однієї з держав — учасниць угод і ввозиться на митну територію України.

Республіка Македонія

Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18.01.2001 р., ратифікована Законом № 2599, набрала чинності з 10.09.2001 р.

Відповідно до положень цієї Угоди при імпорті в Україну вилучено з режиму вільної торгівлі такі промислові товари, походженням із Республіки Македонія:

 • поверхнево-активні речовини позиції 3402 УКТ ЗЕД;
 • трактори позиції 8701 УКТ ЗЕД;
 • легкові автомобілі позиції 8703 УКТ ЗЕД;
 • меблі позиції 9403 УКТ ЗЕД;
 • сільськогосподарську продукцію 1 — 24 груп УКТ ЗЕД, за винятком товарів, імпорт яких в Україну з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти.

Перелік товарів, що підлягають ліцензуванню, затверджено постановою № 1176.

За наявності ліцензій, що видаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, при імпорті в Україну в межах тарифної квоти сільськогосподарська продукція походженням з Республіки Македонія не обкладається ввізним митом.

Поза межами тарифної квоти оподаткування ввізним митом здійснюється за пільговими ставками Митного тарифу України.

Чорногорія

Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікована Законом № 5445, набрала чинності з 01.01.2013 р.

Статтею 7 Угоди встановлено, що з набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скасувати всі мита на імпорт товарів походженням із Чорногорії або України, зазначені у ст. 6 цієї Угоди, за винятком випадків, передбачених у додатку І до цієї Угоди.

При імпорті в Україну вилучено з режиму вільної торгівлі товари, походженням із  Чорногорії:

Код УКТ ЗЕД

Опис товару

0203

Свинина, свіжа, охолоджена або морожена

0206 41 00 00

Печінка свиней, морожена

0206 49 20 00

Інші їстівні субпродукти свиней, морожені

0207 14

Частини тушок і їстівні субпродукти курей, морожені

0209 00 11 00

Сало свіже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолі

1701

Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані

Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, королівство Норвегія та Швейцарська Конфедерація

24.06.2010 р. Україною укладено угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ — зона вільної торгівлі, яка об’єднує митні території чотирьох європейських країн, що не вступили до Європейського Союзу, зокрема Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації).

Як результат митного союзу, заснованого Договором від 29.03.23 р. між Швейцарією та Князівством Ліхтенштейн, Швейцарія представляє Князівство Ліхтенштейн з викладених у цій Угоді питань.

Верховною Радою України 07.12.2011 р. Законом № 4091 ратифіковано:

 • Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
 • Угоду про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія;
 • Угоду про сільське господарство між Україною та Ісландією;
 • Угоду про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією.

Кожною із цих Угод передбачено конкретні тарифні поступки, згідно з якими здійснюється розрахунок розміру ставки ввізного мита на конкретний товар із використанням базової ставки мита та однієї з шести категорій зниження такої ставки, крім тих товарів, на які Угодами передбачено скасування ввізного мита.

Угодами передбачено до 01.01.2022 р. щорічне поетапне зменшення до нульового рівня ставок ввізного мита на товари, походженням із країн ЄАВТ, тільки 6 % ставок мита є незмінними та відповідають базовій ставці Митного тарифу України.

Із набранням чинності Угодою згідно з графіком тарифних поступок України у 2016 р.:

 • 79 % ставок ввізного мита Митного тарифу України зменшено до нульового рівня;
 • 8 % ставок зменшено на 83 %;
 • 6 % ставок зменшено на 63 %;
 • 1 % ставок зменшено на 45 %.

Умови застосування режиму вільної торгівлі з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією та Республікою Македонія

Товари, які призначені для митної території України та імпортуються на умовах угод про вільну торгівлю з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією та Республікою Македонія, звільняються від сплати ввізного мита або для них зменшується рівень ставок ввізного мита за таких умов:

 • для підтвердження походження товарів митним органам надаються:
 • сертифікат із перевезення (походження) товару форми «EUR.1», зразок якого наведено в додатках до угод; або 
 • декларація інвойс, оформлена експортером, текст якої наведено у додатках до угод (за винятком Республіки Македонія);
 • виконується правило «пряме транспортування», що полягає в такому.

Якщо товари становлять одну цілісну товарну партію, вони можуть транспортуватися через територію інших країн у разі необхідності перевантаження або із застосуванням тимчасового складування на таких територіях за умови, що у країні транзиту або складування вони залишаються під наглядом митних органів та не піддаються іншим операціям, крім операцій вивантаження, перевантаження або іншим операціям, необхідним для збереження їх у справному стані.

Для підтвердження правила «пряме транспортування» митним органам країни імпорту надаються:

 • єдиний транспортний документ на перевезення з країни-експортера через країну транзиту або 
 • сертифікат, виданий митними органами країни транзиту, який містить детальний опис продуктів та у якому зазначаються дати вивантаження та перевантаження продуктів і за необхідності — назви суден або інших використаних видів транспорту, а також який засвідчує умови, за яких продукти перебували на території країни транзиту, або 
 • будь-які підтвердні документи.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ГАТТ — Генеральна угода про тарифи та торгівлю 1994 р. Закон № 321 — Закон України від 28.11.2002 р. № 321-IV  «Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами — учасницями ГУУАМ». Закон № 942 — Закон України від 27.01.2016 р. № 942-VIII «Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан». Закон № 1125 — Закон України від 06.10.99 р. № 1125-XIV «Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі». Закон № 1678 — Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Закон № 2599 — Закон України від 05.07.2001 р. № 2599-III  «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія». Закон № 4091 — Закон України від 07.12.2011 р. № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією». Закон № 5193 — Закон України від 18.11.2011 р. № 5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі». Закон № 5445 — Закон України від 16.10.2012 р. № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії». Постанова № 473 — постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. № 473 «Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропів з режиму вільної торгівлі з Республікою Грузія та Російською Федерацією». Постанова № 1146 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації». Постанова № 1176 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1176 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік». Наказ № 1203 — наказ Мінфіну України від 11.12.2014 р. № 1203 «Про затвердження Порядку контролю за розподілом тарифної квоти»