Інші податки

Зіставлення чистого прибутку

26.09.2016 / 14:27

Чи можливо зіставляти чистий прибуток на основі відповідної бази з чистим прибутком на основі тієї самої бази, розрахований за даними фінансової звітності зіставних компаній?

Відповідно до пунктів 2.58, 2.78, 2.79 частини ІІІ розділу ІІ «Методи трансфертного ціноутворення» Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб (далі — Настанови ОЕСР):

  • для надійного застосування методу чистої маржі від операцій індикатор чистого прибутку платника податків від контро­льованої операції (або операцій, які можна об’єднати за принципами, описаними у пунктах 3.9 — 3.12 Настанов ОЕСР) повинен в ідеалі встановлюватися з посиланням на індикатор чистого прибутку, одержуваний тим самим платником податків у порівняних неконтрольованих операціях, тобто з посиланням на «внутрішні ознаки порівнянності», а де це неможливо, слід керуватися чистою маржею, яку могло б отримати в порівнянних операціях незалежне підприємство («зовнішні ознаки порівнянності»);
  • буде недоречним застосовувати метод чистої маржі від операцій на базі всієї компанії, якщо компанія здійснює багато різних контрольованих операцій, які не можна належним чином порівняти на об’єднаній основі з операціями незалежного підприємства;
  • при проведенні аналізу операцій між незалежними підприємствами в необхідному обсязі прибутки від тих операцій, які не є подібними до контрольованих операцій, що вивчаються, повинні бути вилучені з порівняння. Коли використовуються індикатори чистого прибутку незалежного підприємства, прибутки від операцій цього незалежного підприємства не повинні бути викривлені його контрольованими операціями.

Відповідно до п. 3.37 розділу ІІІ «Аналіз порівнянності» Настанов ОЕСР, чи можуть дані третіх сторін, які є агрегованими на загальнофірмовому рівні або на рівні підрозділів залежно від бухгалтерських стандартів, не пов’язаними з операціями, мати надійні ознаки порівнянності для контрольованих операцій платника податків або набору операцій, агрегованих відповідно до рекомендацій, наведених у пунктах 3.9 — 3.12 зазначених Настанов, залежить, зокрема, від того, чи здійснює третя сторона низку істотно відмінних операцій. Якщо в наявності є сегментовані дані, вони можуть забезпечити кращими ознаками порівнянності, ніж загальнофірмова, не сегментована інформація через більшу зосередженість на операціях, незважаючи на те, що, як вважається, сегментовані дані можуть мати проблеми із розподілом витрат різним сегментам. Таким чином, загальнофірмові дані третьої сторони можуть мати кращі ознаки порівнянності, ніж сегментовані дані третьої сторони у деяких обставинах, таких як у випадку, коли види діяльності, що відображені у порівняннях, відповідають набору контрольованих операцій платника податків.

Отже, зіставлення чистого прибутку на основі відповідної бази з чистим прибутком на основі тієї самої бази, що був розрахований за даними фінансової звітності зіставних компаній, є можливим з урахуванням застережень, наведених у Настановах ОЕСР.