Інші податки

Метод чистого прибутку

26.09.2016 / 14:39

Чи коректно застосовувати метод чистого прибутку в умовах обмеженого рівня зіставності операцій та/або компаній?

Критерії використання методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» встановлено пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу, зокрема:

  • відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найдоцільнішим до фактів та обставин випадку (пп. 39.3.2.1 цього підпункту);
  • у разі коли метод ціни перепродажу або метод «витрати плюс» та метод чистого прибутку або розподілення прибутку можуть застосовуватися платником податку з однаковою надійністю, слід застосовувати метод ціни перепродажу або метод «витрати плюс» (пп. 39.3.2.1 вищезазначеного підпункту).

Сильні і слабкі сторони методу чистої маржі наведено у розділі В2 розділу ІІ «Методи трансфертного ціноутворення» Настанов ОЕСР, зокрема:

  • однією з переваг методу чистої маржі від операцій є те, що індикатор чистого прибутку меншою мірою залежить від відмінностей між операціями. Індикатори чистого прибутку можуть також з більшою толерантністю ставитися до деяких функціональних відмінностей між контрольованою і неконтрольованою операціями, ніж маржа валового прибутку (сильна сторона) (п. 2.62 розділу В2 розділу ІІ Настанов ОЕСР);
  • метод чистої маржі від операцій одночасно має і низку недоліків. Індикатор чистого прибутку платника податків складається під впливом деяких факторів, які не впливають або мають менш значний чи безпосередній вплив на ціну або валову маржу між незалежними підприємствами. Це може ускладнити точну і надійну оцінку індикаторів чистого прибутку за принципом «витягнутої руки» (слабка сторона) (п. 2.64 розділу В2 розділу ІІ Настанов ОЕСР).

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42