Податок на прибуток

Виправлення показників додатка ТЦ

29.09.2016 / 14:47

Як в уточнюючій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється виправлення показників додатка ТЦ «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення», що призвели до заниження податкового зобов’язання з податку на прибуток?

Відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції (пп. 39.5.4.2 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу).

Додаток ТЦ «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення» до декларації з податку на прибуток (далі — додаток ТЦ) подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до зазначеного підпункту.

У графі 15 додатка ТЦ відображається сума коригування при продажу товарів (робіт, послуг), у графі 16 — сума коригування при придбанні товарів (робіт, послуг).

Додаток ТЦ може подаватись платником податку як звітний (звітний новий), так і уточнюючий.

Внесення змін до податкової звітності у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій звітності, платником податку здійснюється відповідно до норм ст. 50 Податкового кодексу.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, якщо виправлення показників додатка ТЦ здійснюється в уточнюючій декларації, то правильні значення коригування ціни при продажу/придбанні товарів (робіт, послуг) відображаються у рядках 15 та 16 додатка ТЦ з подальшим їх відображенням у додатку РІ «Різниці» до рядка 03 РІ уточнюючої декларації.

На підставі порівняння податкового зобов’язання такої декларації та декларації, яка уточнюється, визначаються суми збільшення податкового зобов’язання, пені та штрафу, які відображаються у частині «Виправлення помилок» (рядки 27, 30 та 31) декларації з податку на прибуток підприємств.

Разом з уточнюючою декларацією платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №  2755-VI. Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». МСБО 8 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», виданий Радою з Міжнародних стандартів. ПБО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137