ПДВ

Бюджетне відшкодування ПДВ

10.10.2016 / 17:27

Починаючи з 01.02.2016 р. норми Податкового кодексу, що регулюють порядок бюджетного відшкодування, зазнали змін. Зокрема, Законом № 909 скасовано норму з автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ (виключено п. 200.18 ст. 200 цього Кодексу) та запроваджено для всіх без винятку платників відшкодування за наслідками 30-денної камеральної перевірки.

Також запрацювали два публічні відкриті реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до реєстру.

Підставою для бюджетного відшкодування ПДВ є заява платника про повернення суми податку, фактично сплаченої отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Держбюджету України, яка відображається у податковій декларації з ПДВ у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

Спрямування бюджетного відшкодування

Відтепер при від’ємному значенні різниці між податковим зобов’язанням і податковим кредитом така сума окрім повернення платнику бюджетного відшкодування коштами або врахування у зменшення суми податкового боргу з ПДВ за заявою платника податку може бути зарахована в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Держбюджету України.

У разі наявності у платника податку податкового боргу бюджетному відшкодуванню підлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу.

Відповідно до визначення, наведеного у пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, податковий борг — це сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Напрям узгодженого бюджетного відшкодування платник за необхідності може змінити шляхом подання до контролю­ючого органу відповідної заяви, яка протягом п’яти робочих днів з дня її отримання задовольняється таким контролюючим органом.

Відповідно до законодавчих змін наказом № 606 затверджено оновлені форми висновку про суми бюджетного відшкодування ПДВ, на підставі яких Казначейством проводиться повернення таких сум з держбюджету платнику.

При цьому відповідно до п. 37 розділу ХХ Податкового кодексу бюджетне відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 01.07.2015 р., здійснюється у порядку, визначеному ст. 200 Податкового кодексу, у редакції, що діяла станом на 01.07.2015 р.

ДОВІДКОВО
Заповнення додатка 3 до декларації з ПДВ Таблиця 1 додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (Д3) до декларації з ПДВ заповнюється таким чином: у графі 1 зазначається сума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу на момент подання декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (рядок 20 — рядок 20.1 декларації); у графі 2 відображається сума з рядка 1, що є фактично сплаченою у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Держбюджету України; у графі 3 зазначається сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню та яка переноситься до рядка 20.2 декларації 0110. Значення цього рядка не може перевищувати значення рядка 2. Розшифрування суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Держбюджету України, здійснюється в таблиці 2 додатку 3 до декларації. У таблиці зазначається індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від’ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.
(підкатегорія 101.20 ресурс «ЗІР»)

 

Документальні перевірки

Запроваджено нові підстави, визначені п. 200.11 ст. 200 Податкового кодексу, на право проведення контролюючими органами документальної перевірки, а саме:

у разі якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого:

за операціями, що не підтверджені документальними перевірками, — за періоди до 01.07.2015 р.;

за операціями з придбання товарів/послуг у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до ст. 209 Податкового кодексу, — за період до 01.01.2016 р.

Крім того, проведення контролюючими органами документальної перевірки здійснюється за заявою платника щодо його перевірки згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу.

Узгодження суми бюджетного відшкодування

Отримання бюджетного відшкодування ПДВ платниками податку, які мають право на таке відшкодування згідно зі ст. 200 Податкового кодексу та подали відповідну заяву, здійснюється у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених п. 200.11 цієї статті, — за результатами перевірки, зазначеної у цьому пункті, що проводяться відповідно до Податкового кодексу.

При цьому сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою контролю­ючим органом з дня, що настає за днем закінчення терміну проведення камеральної перевірки, у разі якщо таку перевірку проведено не було або за результатами проведення перевірки податкове повідомлення-рішення не було надіслано платнику податку у строк, визначений цим Кодексом.

Реєстри бюджетного відшкодування

Платник податку самостійно у заяві зазначає про відповідність критеріям, установленим п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу (Реєстр 1), чи невідповідність критеріям (Реєстр 2) (п. 200.7 ст. 200 цього Кодексу).

Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ затверджено постановою № 68.

Реєстри формуються у хронологічному порядку за черговістю включення податкових декларацій або уточнюючих розрахунків, у складі яких подано заяви. Заяви автоматично включаються до відповідного реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку надход­ження.

Підставою для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ такого платника до Реєстру 1 (пп. «а» пп. 200.7.1 п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу) є одночасна відповідність критеріям, визначеним у п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу.

Так, до першого реєстру включаються заяви тих платників ПДВ, які одночасно відповідають таким критеріям:

частка експорту в річному обороті платника ПДВ становить не менше 40 %;

платник ПДВ має необоротні активи, вартість яких утричі перевищує суму ПДВ, заявлену до відшкодування, або отримав на один рік фінансову гарантію від ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» чи ПАТ «Укргазбанк»;

щодо платника ПДВ до Єдиного державного реєстру не внесено записи про відсутність підтвердження відомостей, відсутність за місцезнаходженням тощо;

платник ПДВ не перебуває у судових процедурах банкрутства.

Для отримання бюджетного відшкодування скасовано такі критерії, як:

  • реєстрація як платника ПДВ не менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів);
  • наявність більших обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Перевірка відповідності платника податку зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності.

Якщо ж контролюючий орган установить, що платник податку не відповідає критеріям для включення його заяви до першого реєстру, такий орган зобов’язаний направити платнику податку рішення про таку невідповідність, надавши детальні розрахунки та пояснення щодо відмови.

У свою чергу платник податку має право оскаржити це рішення.

До другого реєстру включаються заяви платників ПДВ, які не відповідають зазначеним вище критеріям.

Суми бюджетного відшкодування, не повернені до набрання чинності змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом № 909, відшкодовуються без використання реєстрів заяв у порядку, який діяв до 1 лютого 2016 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Кримінальний процесуальний кодекс —Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Постанова № 68 —постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2016 р. № 68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість». Наказ № 606 —наказ Мінфіну України від 13.07.2016 р. № 606 «Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість». Порядок № 569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 569