Митна справа

Фото-, відеофіксація огляду товарів і транспортних засобів

11.10.2016 / 16:32

Відповідно до п. 24 частини першої ст. 4 Митного кодексу митний контроль — це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.
Статтею 336 цього Кодексу митний огляд визначено однією з форм митного контролю.
З 01.07.2016 р. впроваджено обов’язкову відеофіксацію процесу проведення митного огляду шляхом використання посадовими особами митниць індивідуальних портативних відеокамер (відеореєстраторів).

Серед переваг впровадження обов’яз­кової відеофіксації проведення огляду (переогляду) товарів можна зазначити такі:

 • створення сприятливих умов для реалізації принципу «Єдиного вікна»;
 • підвищення ефективності митного контролю із застосуванням системи управління ризиками;
 • запобігання «підтасовці» результатів митного огляду;
 • запобігання корупційним проявам з боку посадових осіб органів доходів і зборів, інших державних контролюючих та правоохоронних органів;
 • запобігання безпідставним звинуваченням з боку суб’єктів ЗЕД, громадян, державних органів;
 • фіксація всіх етапів проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів;
 • збір доказової бази у справах про порушення митних правил, кримінальних провадженнях;
 • не потребує внесення змін до Митного кодексу.

Згідно з п. 3 Порядку № 370 об’єктами фото-, відеофіксації є:

 • будь-які товари, транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України;
 • посадові особи органів ДФС, інших контролюючих та правоохоронних органів, які беруть участь у проведенні огляду (переогляду), під час якого здійснюються фото-, відеофіксація;
 • документи, необхідні для здійснення митного контролю, у тому числі документи, не подані декларантом до митниці ДФС, зокрема разом із митною декларацією, але надані посадовій особі митниці ДФС безпосередньо під час проведення огляду (переогляду), або виявлені такою особою самостійно під час його проведення;
 • засоби забезпечення ідентифікації, накладені на документи, товари, транспортні засоби та інші місця, які є об’єктами митного контролю;
 • території та приміщення складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, території вільних митних зон та інших місць, на яких розміщуються товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на органи ДФС.

Фото-, відеофіксації здійснюються:

 • посадовою особою митниці ДФС у разі:
 • коли за результатами застосування системи управління ризиками необхідне здійснення фото-, відеофіксації під час проведення митних формальностей, а також у разі необхідності зафіксувати проведення митних формальностей на будь-якому етапі митного контролю;
 • проведення огляду (переогляду) за ініціативою контролюючих та правоохоронних органів;
 • проведення фізичного огляду товарів, передбаченого ст. 266 Митного кодексу;
 • посадовими особами ДФС, Держприкордонслужби та Національної поліції, що включені до складу Міжвідомчого цільового центру та спільних мобільних груп з попередження та виявлення фактів порушень законодавства з питань державної митної справи, на всіх етапах проведення заходів із виконання доручення Міжвідомчого цільового центру.

За наявності у підрозділі митного оформлення митниці ДФС індивідуальних портативних відеокамер усі огляди (переогляди), фізичні огляди, передбачені ст. 266 Митного кодексу, та огляди, що проводяться за ініціативою контролюючих та правоохоронних органів, обов’яз­ково фіксуються із застосуванням таких відеокамер.

Отримана за результатами використання митницями ДФС засобів фото-, відеофіксації інформація (фотознімки, відеозаписи) може використовуватися винятково для митних цілей.

Така інформація може надаватися суб’єкту, особі чи органу, якими переміщуються товари, транспортні засоби, що зафіксовані на фотознімках та у відеозаписах, на їх запит в установленому Мінфіном України порядку, та не може передаватися без їх дозволу третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, передбачених Митним кодексом та іншими законами.

Вимоги до фотознімків та відеозаписів

Знятий об’єкт або його частина (в разі фотографування, відеозйомки лише частини об’єкта) повинен мати чітке відображення на фотознімках, у відеозаписах.

Фотознімки, відеозаписи повинні візуально відображати дату й час проведення зйомки (крім випадків, коли наявні засоби фото-, відеофіксації не мають таких функцій, про що обов’язково зазначається в акті про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі — акт про проведення огляду) на його електронній копії).

У разі здійснення фотозйомки кількість фотознімків, необхідних для огляду (переогляду), визначається посадовою особою, яка проводить огляд (переогляд), самостійно в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу товарної партії, кількості найменувань товарів, мети та виду огляду (переогляду) з урахуванням того, що кожен фотоархів повинен містити інформацію, достатню для ідентифікації оглянутих товарів, транспортних засобів.

Фото-, відеозйомка товарів, транспортних засобів під час проведення огляду (переогляду) здійснюються шляхом фіксації:

 • типу транспортного засобу, його номера, а в разі переміщення транспортного засобу як товару — фіксації номерів окремих вузлів транспортного засобу (VIN-коду (Vehicle Identification Number), номера двигуна тощо);
 • загального плану (зовнішнього вигляду) закритого вантажного відсіку транспортного засобу (контейнера), його номера і цілісності накладеного митного забезпечення та/або інших засобів ідентифікації;
 • загального плану відкритого вантажного (багажного) відсіку нерозвантаженого транспортного засобу, яка дає змогу оцінити ступінь (повноту) його завантаженості, характеристики вантажних місць та упаковки товарів;
 • вивантаженої частини товарів, яка здійснюється у такий спосіб, щоб забезпечити можливість оцінити кількість та/або обсяг фактично вивантажених та невивантажених товарів;
 • невивантаженої частини товарів (у разі часткового вивантаження товарів) або порожнього відсіку (у разі повного вивантаження товарів) транспортного засобу із забезпеченням наявності на фотознімках та/або відеозаписі, реєстраційного номера транспортного засобу;
 • відкритих (розібраних) вантажних місць та їх вмісту.

Результати фото-, відеозйомки товарів та транспортних засобів повинні містити такі характеристики (за наявності) товарів з урахуванням завдань із проведення огляду (перегляду):

 • вагові характеристики товару;
 • зовнішній вигляд упаковки (товару);
 • маркування на упаковці і на самому товарі (надписи, ярлики, в тому числі ті, що містять відомості про відправника, одержувача товарів, номери замовлень, етикетки тощо);
 • відомості про виробника, дату виробництва, строк придатності товарів;
 • розміри товарів і транспортних засобів;
 • інформацію про комплектацію, наявність запасних частин і додаткових деталей товарів і транспортних засобів;
 • ознаки, що характеризують ступінь зносу товару, зокрема виявлені дефекти, пошкодження, затертості тощо;
 • товарні та ідентифікаційні знаки;
 • індивідуальні ідентифікаційні ознаки, які дають змогу однозначно визначити класифікацію товару згідно з УКТ ЗЕД;
 • інші характеристики.

У разі коли під час здійснення фотозйомки товарів їх характеристики неможливо зафіксувати на одному фотознімку, така фото­зйомка здійснюється шляхом послідовного фотографування товарів з метою фіксації всіх необхідних характеристик з можливістю подальшої ідентифікації.

Якщо необхідно визначити і зафіксувати геометричні параметри товару, фото-, відеозйомка товару здійснюються на фоні (з візуальним зіставленням) приладів для вимірювання (лінійки, рулетки), а у разі їх відсутності — на фоні еталонних предметів.

Якщо під час проведення огляду (переогляду) виявлено спеціально виготовлені сховища (тайники) незадекларованих товарів та/або товарів, відомості про які відсутні у товаросупровідній документації, то додатково здійснюються їх фото-, відео­зйомка.

Під час здійснення фото-, відеозйомки транспортних засобів, що задекларовані до переміщення без вантажу, здійснюються фото-, відеозйомка порожнього вантажного (багажного) відсіку із забезпеченням наявності на фотознімках, відеозаписах реєстраційного номера транспортного засобу.

Фото-, відеозйомка специфічних (нестандартних) товарів та/або транспортних засобів (насипних, наливних товарів, що переміщуються у цистернах, відкритих залізничних вагонах тощо) здійснюються в можливому виконанні.

Під час проведення огляду (переогляду) транспортних засобів особистого користування здійснюються фото-, відео­зйомка транспортного засобу, його багажного відділення, салону, а також інших оглянутих місць (об’єктів).

Під час проведення огляду (переогляду) зважування товарів здійснюються фото-, відеозйомка товарів на вагах з метою фіксації їх ваги на фотознімках, відеозаписах.

Також з метою фіксації на фотознімках та/або у відеозаписах здійснюється зйомка документів, які не надано декларантом до митниці, зокрема разом із митною декларацією, але надано посадовій особі митниці безпосередньо під час проведення огляду (переогляду), або виявлених такою особою самостійно під час його проведення.

Відеозйомка проведення огляду (переогляду) товарів та транспортних засобів (контейнерів), у яких переміщуються товари, або огляду (переогляду) порожніх транспортних засобів повинна відображати загальний вигляд транспортного засобу (контейнера) із фіксацією його типу, номера та процес закриття вантажного відсіку транспортного засобу (контейнера) або накладення митного забезпечення на вантажний відсік (контейнер) у разі здійснення зазначених заходів.

Початок та завершення відеозйомки проведення огляду (переогляду)

Посадові особи, що здійснюють проведення огляду (переогляду)

Початок

Завершення

Посадовими особами  митниць ДФС у пунктах пропуску через державний кордон України

З моменту їх прибуття на канал проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) для здійснення митного контролю за двоканальною системою

Після залишення ними каналу проходу (проїзду транспортними засобами особистого користування) та здійснення митного контролю за двоканальною системою

Посадовими особами підрозділів митного оформлення митниць ДФС

З моменту їх прибуття до зони митного контролю, де здійснюється огляд (переогляд)

Після завершення коментування звіту про результати огляду (переогляду) та вибуття із зони митного контролю

Посадовими особами, що включені до складу Міжвідомчого цільового центру та спільних мобільних груп з попередження та виявлення фактів порушень законодавства з питань державної митної справи

З початку вжиття заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення огляду (переогляду), в тому числі із зупинення транспортних засобів

З моменту завершення заходів, спрямованих на виконання завдань із здійснення огляду (переогляду)

 

Відеозйомка огляду (переогляду), у тому числі із застосуванням індивідуальних портативних відеокамер, здійснюється з обов’язковим коментуванням процесу посадовою особою, яка проводить такий огляд (переогляд), та посадовими особами контролюючих органів.

Коментар огляду (переогляду) товарів повинен містити, зокрема, такі відомості.

На початку огляду
(переогляду):

 

Під час безпосереднього проведення огляду
(переогляду):

Під час оголошення результатів огляду (переогляду):

посади, ПІБ осіб, які проводять та/або беруть участь в огляді (переогляді), такі особи представляються особисто;

номер митної декларації, а у разі її відсутності — реквізити документа, який дає змогу зіставити об’єкт фото-, відеофіксації з відомостями, зазначеними в митній декларації після її укладення;

дату, час початку проведення огляду (переогляду);

місце проведення огляду (переогляду);

підставу для проведення огляду (переогляду);

завдання з проведення огляду (переогляду)

державний реєстраційний номер транспортних засобів (контейнерів), у яких переміщуються товари;

наявність та цілісність засобів ідентифікації;

опис, кількість, маркування, пакування, вага (у разі необхідності), відкритих (розпакованих) вантажних місць та товарів

 

дату і час завершення огляду (переогляду);

досягнення мети та виконання завдань із проведення огляду (переогляду);

інформацію про наявність (відсутність) ознак порушення митних правил;

коментарі осіб, які брали участь в огляді (переогляді), за їх бажанням

 

Результати здійснення фото-, відеозйомки товарів, транспортних засобів

За результатами проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, під час якого здійснювалися фото-, відеофіксація, посадова особа митниці ДФС забезпечує:

внесення до актів про проведення огляду, їх електронних копій достовірних та повних відомостей про здійснення фотографування, відеозйомки;

збереження файлів із результатами здійснення фото- та/або відеозйомки на сервері ДФС та прикріплення таких файлів за наявності технічної можливості до митних декларацій або до інформації про переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ГАТТ 1994 — Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року. Угода — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 р., ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію». Закон № 1389 — Закон України від 31.05.2016 р. № 1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України». Наказ № 651 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Порядок № 370 — Порядок здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 370