Інші податки

Зміни у призначенні субсидій

11.10.2016 / 17:12

21.09.2016 р. набрала чинності постанова № 635, якою внесено зміни до порядку призначення населенню житлових субсидій. Слід зазначити, що постанова уточнює порядок обчислення сукупного доходу для призначення населенню житлових субсидій, а також механізм подання заяви і декларації в електронній формі. Про ці та інші зміни читайте далі.

Обчислення сукупного доходу сім’ї

Внесеними змінами передбачено, що для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи, без урахування податку на доходи фізичних осіб, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування.

При цьому встановлено, що непрацюючим пенсіонерам, які не мають інших доходів, крім пенсії, до середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. 

Також доповнено перелік доходів, які не враховуватимуться до сукупного доходу сім’ї для призначення житлової субсидії, а саме: вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, за ушкодження його здоров’я, пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Розміри доходів, що включаються до розрахунку житлової субсидії для різних категорій працездатних осіб, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Категорії
працездатних осіб

Дохід, що включається
до розрахунку субсидії

Особи, які досягли 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидій, у яких середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, але отримували хоча б один із таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, допомогу по безробіттю

Фактичний розмір отриманих доходів

Особи, які не досягли 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, але які протягом зазначеного періоду отримували будь-які доходи

Особи, які досягли 18-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, але не мали доходів

На рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії

На рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи. (За рішенням комісії для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах)

Особи, які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів

На рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи

Механізм подання заяви та декларації

Для призначення субсидії заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання) поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики України або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з використанням електронного цифрового або електронного підпису, створеного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

У випадку отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Якщо заяву та декларацію не було підписано у місячний строк, подаються нові заява та декларація.

Перерахунок субсидії

Змінами передбачено проведення перерахунку субсидії в межах строку призначення, у разі якщо особа не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, що підтверджується відповідними документами.