Постанова

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 683 «Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів»

12.10.2016 / 12:46

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 3, ст. 66, № 24, ст. 808, № 89, ст. 3265; 2014 р., № 81, ст. 2287, № 95, ст. 2726; 2016 р., № 26, ст. 1024), такі зміни:

в абзаці четвертому пункту 3 після слова «подають» доповнити словами «в електронній формі», а слова «платіжний документ» замінити словами «копію платіжного документа»;

у пункті 10:

абзац перший після слів «на підставі» доповнити словами «поданих в електронній формі»;

в абзаці четвертому слова «у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) — у виробника» виключити.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН