Новини

Заповнення митної декларації

18.10.2016 / 13:40

ДФС України повідомлено про особливості заповнення митної декларації при декларуванні товарів, що переміщуються для забезпечення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії та передбачають розрахунки за поставлений товар з окремих рахунків в комерційних банках, відкритих Мінфіном України.

Зазначено, що відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнфiну України від 30.05.2012 р. № 651,  графа 28 митної декларації заповнюється у разі здійснення грошових розрахунків за товар. Також у графi наводяться вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) окремими рядками вiдомостi про уповноваженi банки особи, яка здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом): код за ЄДРПОУ вповноваженого банку; найменування банку; код (МФО) банку.

Враховуючи специфіку розрахунків за товари, що ввозяться в рамках реалізації вищезазначених проектів, у графі 28 МД можуть у встановленому порядку зазначатись відомості про уповноважений банк, в якому Мінфінансів України відкрито окремі спеціальні рахунки на користь бенефіціара відповідного проекту.

Декларування товарів, що ввозяться з розрахунками через такі спеціальні рахунки Мінфіну України, здійснюється з обов’язковим зазначенням в графі 44 МД під кодом документа «4210» відомостей про відповідний договір з Мінфіном України, що передбачає згадані особливості розрахунку (договір субкредитування).

(Лист від 29.09.2016 р. №32089/7/99-99-18-02-02-17)