Інші податки

Скиди забруднюючих речовин

12.09.2016 / 12:13

З метою забезпечення раціонального використання та охорони водних об’єктів, а також зменшення кількості запитань платників податку, які можуть виникати при складанні податкової звітності, пропонуємо розглянути обставини виникнення у суб’єкта господарювання обов’язку сплачувати екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Платниками екологічного податку визначено суб’єктів, під час провадження діяльності яких відбуваються скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти (пп. 240.1.2 п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу).

Ставки екологічного податку в частині скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти встановлено ст. 245 вищезазначеного Кодексу і аналогічно групам для об’єктів оподаткування поділяються на ставки для окремих видів забруднюючих речовин (п. 245.1 цієї статті) і на ставки для груп забруднюючих речовин, у які об’єднуються речовини, що характеризуються ознакою гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин (п. 245.2 цієї статті).

Водночас Податковим кодексом передбачено, що для забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у п. 245.2 ст. 245 цього Кодексу.

Оскільки розміщення забруднюючих речовин (відходів) відбувається у водних об’єктах, то такі операції, як елемент водних відносин в Україні регулюються Водним кодексом. Зокрема, згідно зі ст. 49 цього Кодексу скидання забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти є видом спеціального використання водних об’єктів, право на користування яким виникає на підставі дозволу на спеціальне водокористування для скиду забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, що надається суб’єкту водних відносин у порядку, затвердженому постановою № 321. Враховуючи те, що оцінка скидів забруднюючих речовин може здійснюватися як за узагальненим показником кількості, так і за специфічними для кожної забруднюючої речовини показниками, то істотними умовами, що затверджуються дозволом на спеціальне водокористування для скиду забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, є ліміти скидання забруднюючих речовин.

Порядок регулювання істотних умов щодо узагальненого (інтегрального) або специфічного для кожної забруднюючої речовини показника кількості в обсягах води, що скидаються безпосередньо у водні об’єкти, затверджено постановою № 1100 (далі — Порядок № 1100), відповідно до п. 18 якого гранично допустиме скидання забруднюючих речовин визначає масу речовини (речовин) у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об’єкта за одиницю часу, тобто ліміт скидання забруднюючої речовини (речовин).

Порядок № 1100 містить Список А — Перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, елементи якого майже повністю відповідають видам забрудню­ючих речовин, ставки для яких затверджено п. 245.1 ст. 245 Податкового кодексу. Водночас Список А Порядку № 1100 включає такий елемент, як мінералізація води — узагальнений (сумарний) показник кількості забруднюючих речовин у воді (далі  — інтегральний показник кількості). Порядком № 1100, а також Списком А цього Порядку не передбачено, що у визначенні інтегрального показника кількості узагальненого показника кількості «мінералізація води» враховуються інші індивідуально визначені види забруднюючих речовин Списку А.

Таким чином, за умови затвердження дозволом на спеціальне водокористування для скиду забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти контролю винятково лише за інтегральним показником кількості забруднюючих речовин податкові зобов’язання обчислюються за ставками, передбаченими п. 245.3 ст. 245 Податкового кодексу.

При цьому зазначеним Кодексом не передбачено зменшення об’єкта оподаткування на величину інтегрального показника кількості узагальненого показника кількості «мінералізація води» обсягів води, що надходить для використання у господарській діяльності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Водний кодекс — Водний кодекс України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 321 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №  459». Порядок № 1100 — Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.96 р. № 1100

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42