Оплата праці

Індексація заробітної плати працівника-іноземця

12.09.2016 / 16:16

Працівники-іноземці на вітчизняних підприємствах — явище не поодиноке. Бувають випадки, коли розмір заробітної плати (оклад), обумовлений в контракті з такими працівниками, встановлюється в іноземній валюті. Тому у бухгалтерів виникають запитання, зокрема щодо нарахування індексації. Розглянемо таку ситуацію. З іноземцем укладено контракт з окладом в іноземній валюті. При виплаті заробітної плати оклад, встановлений у валюті, перераховується в гривні за курсом Нацбанку України на останній день місяця, за який нараховується зарплата. У зв’язку з коливанням курсу гривні до іноземної валюти зарплата працівника-іноземця в національній валюті в кожному місяці її нарахування різна, проте в іноземній валюті вона є незмінною. Чи індексувати таку заробітну плату?

Порядок проведення індексації грошових доходів населення регламентується Порядком № 1078.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

ДОВІДКОВО.
У поточному році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у ме­жах якого нараховується сума індексації такий:

з 01.01.2016 р. — 1378 грн,

з 01.05.2016 р. — 1450 грн,

з 01.12.2016 р. — 1600 грн.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %. Водночас обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).

Якщо підвищення зарплати відбулося за рахунок інших її складових без підвищення посадових окладів (тарифних ставок), наприклад, відбулося підвищення доплат, надбавок та премій, то сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Слід зауважити, що індексації підлягають грошові доходи, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці (п. 2 Порядку № 1078).

Порядок № 1078 не передбачає механізм індексації заробітної плати, яка одержується в іноземній валюті і залежить від коливання курсу гривні.

Водночас п. 5 Порядку № 1078 визначено, що працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції проводиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та положень Порядку № 1078.

Враховуючи зазначене, підприємства та організації, які перебувають на госпрозрахунку, можуть самостійно визначити умови проведення індексації працівників-іноземців.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення». Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078