Інші податки

Оподаткування транспортним податком фізичних осіб у 2016 році

12.09.2016 / 16:21

Законом № 909 внесено зміни до ст. 267 Податкового кодексу, що набрали чинності з 01.01.2016 р.
Відповідно до внесених змін платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 вищезазначеної статті є об’єктами оподаткування (пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267  цієї статті).

Об’єкти оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки перемикання передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті (пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу).

Механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів установлено постановою № 66.

База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу.

Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до вищезазначеного підпункту.

Порядок обчислення та сплати податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку (пп. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 267.6.2 цього пункту податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою — платником податку починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролю­ючий орган надсилає податкове повідом­лення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Згідно з пп. 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу (пп. 267.6.6 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 267.6.7 вищезазначеного пункту в разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, що настає за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, що настає за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, за умови, що такий факт підтверджено відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання (пп. 267.6.8 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 267.6.10 вищезазначеного пункту Кодексу фізичні особи — платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. По­переднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи — нерезиденти звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування у порядку, визначеному пп. 267.6.10 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу.

Цим кодексом не передбачено переліку документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля. Визначення такої вартості з метою віднесення легкових автомобілів до об’єктів оподаткування транспортним податком покладено виключно на Мінеконом­розвитку України.

Сплата податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу (пп. 267.7.1 п. 267.7 ст. 267 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 24 Порядку № 1388 реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюються за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб — місце проживання на підставі відповідних документів).

Отже, транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, а не за місцем знаходження сервісних центрів МВС, і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу.

Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пп. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 126.1 ст. 126 цього Кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, що настають за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’я­зання, — у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Згідно з пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені фізичним особам — платникам транспортного податку розпочинається від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно з Податковим кодексом.

Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з цих ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

Алгоритм розрахунку у 2016 році

Приклад 1

Фізична особа є власником легкового автомобіля 2014 р. випуску, що зареєстрований в Україні згідно з чинним законодавством та середньоринкова вартість якого станом на 1 січня 2016 р., за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку (Мінекономрозвитку України), становить 1 645 000 грн (тобто перевищує 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року).

Ставка податку відповідно до п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу — 25 000 грн.

Розраховуємо суму податку:

1 × 25 000 = 25 000 грн.

Приклад 2

Фізична особа була власником (власник 1) легкового автомобіля 2013 р. випуску, що зареєстрований в Україні згідно з чинним законодавством та середньоринкова вартість якого станом на 1 січня 2016 р., за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку (Мінекономрозвитку України), становить 1 445 000 грн (тобто перевищує 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року). Перехід права власності до іншого власника (власник 2) було здійснено у квітні 2016 р.

Ставка податку відповідно до п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу — 25 000 грн.

Розраховуємо суму податку для власника 1:

(1 × 25 000 /12) × 3 = 6250 грн.

Після отримання інформації про перехід права власності

розраховуємо суму податку для власника 2:

(1 × 25 000 /12) × 9 = 18 750 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 909 —Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Постанова № 66 —постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 66 «Про затвердження Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів та внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів». Порядок № 1388 — Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388