Митна справа

Видача сертифікатів EUR.1

26.08.2016 / 14:40

Статтею 544 Митного кодексу до основних завдань митниці віднесено видачу у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

На сьогодні, відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про вільну торгівлю, митниці ДФС здійснюють на безоплатній основі видачу сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 (далі — сертифікати) при експорті товарів з України до:

Чорногорії

з 01.01.2013 р.

країн Європейської асоціації вільної торгівлі, до складу якої входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн

з 01.06.2014 р.

країн Європейського Союзу

з 01.01.2016 р.

З метою забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань та нормативного врегулювання питання видачі митницями ДФС сертифікатів видано накази № 40, № 652, № 1142.

Правила заповнення та видачі сертифікатів є ідентичними в усіх угодах про вільну торгівлю.

Сертифікат не є обов’язковим дозвільним документом для експорту товарів, він видається у разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених угодами, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Документи, необхідні для отримання сертифіката

Для отримання сертифіката експортер або його уповноважена особа повинен пред’явити митниці ДФС такі документи:

 • заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатках до угод про вільну торгівлю (зразок додається);
 • за наявності заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію у разі заповнення сертифіката машинописом);
 • документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог правил преференційного походження, встановлених угодами про вільну торгівлю.

Порядок заповнення заяви, що містить декларацію від експортера

Заява, що містить декларацію від експортера (далі — заява), для видачі сертифіката складається з лицьової та зворотньої сторін, її форма та текст є універсальною в усіх угодах про вільну торгівлю.

Лицьова сторона заяви складається з перших 10 граф сертифіката (всього сертифікат містить 14 граф).

До зворотної сторони вносяться відомості про товарну позицію готового товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів й короткий зміст виконання критерію походження (повністю вироблений в Україні або достатньо оброблений/перероблений або кумуляція), наведеного в преференційних правилах походження до угод про вільну торгівлю.

У заяві зазначається перелік документів, що підтверджують преференційне походження товарів з України, які подаються митниці ДФС при першій поставці товару.

У разі наступних поставок цього товару у заяві проставляється дата попередньої заяви, з якою подано документи про преференційне походження товарів з України.

 

ДОВІДКОВО
Зразок заповнення заяви надіслано до митниць ДФС
листом ДФС України від 21.01.2016 р. № 1928/7/99-99-25-02-03-17.

 

Заповнення сертифіката

Бланк сертифіката складається з трьох аркушів:

 • перший аркуш сертифіката (сітка «гільош» салатного кольору, текстова частина чорного кольору) є оригіналом та призначений для подання митним органам країни імпорту для застосування до товару преференцій зі сплати мита;
 • другий та третій аркуші сертифіката є копіями, мають текстову частину чорного кольору та зберігаються у експортера й у справах митниці ДФС.

 

ДОВІДКОВО
Бланк сертифіката має такі технічні характеристики:

розмір 210 × 297мм; допускається відхилення мінус 5 мм або плюс 8 мм по довжині документа;
папір офсетний білий, без механічних пошкоджень та вагою не менше 25 г/м2.

 

Сертифікат видається під час або після здійснення експорту товару у найкоротший термін, але не більше трьох робочих днів з дня, що настає після реєстрації заяви у митниці ДФС. Термін дії сертифіката становить чотири місяці з дати видачі.

Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером.

Графи 3 «Одержувач товару», 6 «Транспортні реквізити» та 10 «Інвойси» сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

У графі 8 «Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування; Опис товарів» товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, й кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису всіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів зазначатимуться в графі 10 сертифіката.

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Кожний аркуш рахунку-фактури або іншого комерційного документа, що містять відомості про походження товарів, засвідчуються особистим підписом посадової особи митниці та проставленням особистої номерної печатки.

У графі 12 «Декларація експортера» сертифіката експортером зазначаються місце та дата декларування відомостей про країну походження товару, обов’язково проставляється підпис, прізвище та ініціали посадової особи підприємства-експортера.

Номер сертифіката, графа 11 «Митний дозвіл» заповнюється посадовою особою митниці ДФС при видачі сертифіката, графи 13 «Запит про перевірку до», 14 «Результат перевірки» (на зворотній стороні сертифіката) заповнюються митними адміністраціями при верифікації (перевірка достовірності) сертифіката.

Графи сертифіката заповнюються експортером на одну партію товарів однією з офіційних мов сторін угод про вільну торгівлю (як правило, англійською мовою) машинописом або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

Для заповнення сертифіката машинописом використовується електронна копія сертифіката.

Усі аркуші сертифіката мають бути запов-нені однотипно, чітко та акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних та написання над ними правильних. Підчистки, зафарбовування або заклеювання не допускаються. Виправлення в сертифікаті завіряються підписом експортера та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці ДФС, до функціональних повноважень якої віднесено видачу сертифікатів.

Видача сертифіката після здійснення експорту товару

Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер додатково надає митниці ДФС документи про те, що сертифікат:

не був виданий на момент здійснення експорту товару через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини, або

виданий, але не прийнятий з технічних причин митними органами країни імпорту.

У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товару зазначається номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в митниці ДФС.

До графи 7 «Ремарки» сертифіката, виданого після здійснення експорту товару, посадовою особою митниці вноситься запис: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Зразок

Видача дубліката сертифіката

У разі викрадення, втрати чи знищення сертифіката митниця ДФС може видати дублікат сертифіката. Для цього експортер повинен надати:

 • копію раніше виданого сертифіката;
 • заяву про видачу дубліката сертифіката, в якій зазначаються номер митної декларації, оформленої на відповідну відправку товарів, та дата її оформлення в митниці ДФС;
 • за наявності заповнений відповідно до вимог угод бланк дубліката сертифіката (оригінал дубліката сертифіката, дві паперові копії дубліката сертифіката та його електронну копію у разі заповнення дубліката сертифіката машинописом).

До графи 7 «Ремарки» дубліката сертифіката посадовою особою митниці ДФС вноситься запис: «DUPLICATE».

Отримання замінного сертифіката

Якщо товари, що відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених угодами, не випущені у вільний обіг та розміщуються під митним контролем митниці ДФС, з метою переміщення усіх або деяких з таких товарів у межах України, то можливою є заміна оригінального підтвердження походження одним або більшою кількістю сертифікатів.

Заміна оригінального підтвердження походження одним або більше сертифікатами здійснюється митницею ДФС, під митним контролем якої знаходиться товар.

З метою отримання замінного сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо, експортер або його уповноважена особа має подати до митниці ДФС такі документи:

 • заяву про видачу сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо;
 • попередньо виданий оригінал сертифіката, що підтверджує преференційне походження товарів;
 • за наявності заповнений бланк сертифіката (оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію у разі заповнення сертифіката машинописом) для відправлення частини партії товару або всієї партії товару.

До графи 7 «Ремарки» замінного сертифіката вноситься запис: «ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА».

Оригінал та копія сертифіката, а також документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України, передаються експортеру. Копія сертифіката та документи, що підтверджують преференційне походження товару під кожну поставку, повинні зберігатися експортером протягом трьох років.

До відома

Для видачі сертифікатів ДФС України розроблено програмне забезпечення, яким формується електронний банк даних виданих сертифікатів, та визначено місця видачі сертифікатів — 173 підрозділи митниць ДФС, які максимально наближені до потенційних експортерів/виробників.

З метою підтримки експорту українських товарів та інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на відомчому сайті ДФС розміщено Інтерактивну карту України з місцями видачі сертифікатів EUR.1, опубліковано перелік підрозділів митниць ДФС, які уповноважені видавати сертифікати, та їх адреси розміщення.

З початку року станом на 01.08.2016 р. митницями ДФС видано 30 452 шт. сертифікатів до країн ЄС, ЄАВТ та Чорногорії на пшеницю, мед, томати, олію соняшникову, м’ясо птиці, скло та трубопродукцію, шини автомобільні, товари легкої промисловості та ін.

Лідерами з видачі сертифікатів серед митниць є Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Одеська, Харківська митниці.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.
Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікована Законом України від 07.12.2011 р. № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ».
Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікована Законом України від 16.10.2012 р. № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії».
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VI.
Наказ № 40 — наказ Мінфіну України від 29.01.2013 р. № 40 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії».
Наказ № 652 — наказ Мінфіну України від 29.05.2014  р. № 652 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ».
Наказ № 1142 — наказ Мінфіну України від 18.11.2014 р. № 1142 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»