Митна справа

Зустрічні звірки

24.10.2016 / 12:39

Проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи є важливою формою митного контролю. Зазначені перевірки здійснюються контролюючими органами після завершення митного контролю та митного оформлення. Під час документальних перевірок контролюючі органи вживають заходів, за допомогою яких переконуються у правильності заповнення митних декларацій, декларацій митної вартості та у достовірності зазначених у них даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або за межі території вільної митної зони, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.  Одним із заходів, які посадові особи контролюючих органів мають право вживати під час здійснення вищезазначених перевірок, з метою з’ясування питань такої перевірки, є проведення зустрічних звірок. Про порядок їх проведення читайте далі.

Особи, стосовно яких можуть проводитися звірки

Зустрічні звірки можуть проводитись як стосовно особи, безпосередньо або опосередковано залученої до операцій з товарами, переміщеними через митний кордон України, у тому числі ввезеними на територію вільної митної зони або вивезеними з цієї території, так і стосовно будь-якої іншої юридичної або фізичної особи, яка може володіти документами та даними, необхідними для прийняття рішення за результатами перевірки (далі — Особа) (наприклад, стосовно покупців імпортованих товарів на території України, ввезених із застосуванням пільг з оподаткування).

Дані, що досліджуються під час звірок

Під час зустрічної звірки досліджуються інформація, яка міститься у митній декларації, декларації митної вартості, а також вид та обсяг операцій з товарами і здійснених розрахунків за них для з’ясування їх реальності та достовірності (наприклад, щодо витрат, які враховуються при визначенні митної вартості товарів: транспортні витрати, експедиційні послуги, страхові платежі тощо).

Результати зустрічної звірки можуть бути використані виключно для підтвердження або спростування інформації, що міститься у митній декларації, декларації митної вартості, а також у доданих до них комерційних та інших документах.

Допуск до зустрічних звірок та порядок їх проведення

Порядок проведення зустрічних звірок при здійсненні документальних виїзних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, порядок та умови допуску посадових осіб контролюючих органів до їх проведення регламентовано статтями 348, 349 Митного кодексу та Порядком № 1088.

Ненадання Особі або її уповноваженому представнику копії наказу конт­ролюючого органу про проведення зустрічної звірки, непред’явлення службових посвідчень посадових осіб контро­люючих органів, які проводитимуть звірку, та посвідчення на право проведення зустрічної звірки або їх надання (пред’явлення) з порушенням вимог, установлених п. 11 розділу ІІ Порядку № 1088, є підставою для недопущення посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічної звірки. Недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення зустрічної звірки з інших підстав не дозволяється.

При пред’явленні посвідчення на право проведення зустрічної звірки Особа або її уповноважений представник розписується у цьому посвідченні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

Відмова від проведення звірки

У разі відмови Особи або її уповноваженого представника розписатися у посвідченні на право проведення зустрічної звірки посадовими особами контролюючих органів складається акт довільної форми, в якому зазначається факт такої відмови.

Акт про відмову від підпису в посвідченні на право проведення зустрічної звірки є підставою для початку проведення такої звірки.

У разі відмови Особи або її уповноваженого представника допустити посадових осіб контролюючих органів до проведення зустрічної звірки у той самий день складається акт довільної форми.

Причини проведення звірки

З метою зменшення втручання у діяльність платників податків зустрічні звірки проводяться контролюючими органами лише у разі потреби під час здійснення митного аудиту і тільки у разі, якщо Особа не надасть пояснень та необхідних документальних підтверджень на письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів з дати його отримання (у разі їх надання зустрічна звірка не проводиться, а отримані документи надсилаються до контролюючого органу — ініціатора зустрічної звірки для врахування при проведенні перевірки). Направлення зазначених запитів, особливості, умови та порядок їх розгляду також визначено у Порядку № 1088.

З метою оптимізації та підвищення ефективності процедури направлення та отримання запитів контролюючими органами, обліку і направлення податкової інформації, отриманої від Особи, та матеріалів зустрічних звірок зазначені дії здійснюються за допомогою Інформаційної системи «Податковий блок» з дотриманням вимог розділу 6 Методичних рекомендацій № 511.

Відмінності від податкового контролю

Порядки проведення зустрічних звірок під час здійснення податкового контролю та під час митного аудиту мають різне нормативне врегулювання і відрізняються між собою.

Зокрема, порядок проведення зустрічних звірок під час здійснення податкового контролю регулюється п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу, постановою № 1232 та Методичними рекомендаціями № 511.

На відміну від податкового законодавства ст. 349 Митного кодексу та Порядком № 1088 передбачено проведення зустрічної звірки за місцезнаходженням Особи та умови допуску посадових осіб контролюючих органів до її проведення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 1232 — постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1232 «Про затвердження Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок». Порядок № 1088 — Порядок проведення органами Державної фіскальної служби України зустрічних звірок під час здійснення документальних виїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, затверджений наказом Мінфіну України від 25.11.2015 р. № 1088. Методичні рекомендації № 511 — Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю, затверджені наказом ДФС України від 17.07.2015 р. № 511