Оплата праці

Пільгові відпустки

24.10.2016 / 15:41

Чоловік вирішив скористатися своїм правом на відпустку як учасник АТО. Проте роботодавець відмовляє працівнику в наданні такої відпустки через те, що в поточному році ним вже було використано відпустку, яка надається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Розглянемо, чи має працівник одночасно право на відпустку, яка надається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на відпустку як учасник АТО.

Згідно з п. 22 частини першої ст. 20 та п. 1 частини першої ст. 21 Закону № 796 особам, віднесеним до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, державою гарантовано компенсації та пільги, зокрема отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік.

Таку додаткову відпустку не віднесено до щорічних додаткових відпусток, передбачених ст. 4 Закону про відпустки, а визначено як пільгу та компенсацію за шкоду, завдану здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом № 426 доповнено перелік відпусток, визначених Законом про відпустки та КЗпП, новою додатковою оплачуваною відпусткою, яка надається учасникам бойових дій та інвалідам війни.

Таким чином, відповідно до ст. 772 КЗпП та ст. 162 Закону про відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни, статус яких визначено Законом № 3551, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Виходячи з норм ст. 12 цього Закону відпустка учасникам бойових дій також є пільгою, гарантованою державою, та відповідно не належить до виду щорічних відпусток, визначених ст. 4 Закону про відпустки.

Пільговик, який має одночасно право на пільги та компенсації, передбачені різними законами, користується пільгами та компенсаціями за своїм вибором відповідно до одного з них (ст. 60 Закону № 796).

Отже, працівник, який має статус учасника бойових дій (інваліда війни) і одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 чи 2 категорії, має право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати відповідно до одного із вищенаведених законів за його вибором, оскільки ці пільги є однотипними.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон № 426 — Закон України від 14.05.2015 р. № 426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни». Закон № 796 — Закон України від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Закон № 2011 — Закон України від 20.12.91 р. № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»