Оплата праці

Оплата чорнобильських відпусток

24.10.2016 / 15:56

Законом № 796 передбачено надання відпусток постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Розглянемо порядок оплати таких відпусток.

Відповідно до ст. 47 Закону № 796 працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (рис.).

Пунктом 22 частини першої ст. 20 та п. 1 частини першої ст. 21 цього Закону особам, віднесеним до категорій 1 та 2, державою гарантовано отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік.

Крім того, п. 3 частини третьої ст. 30 Закону № 796 передбачено отримання одним із батьків дитини-інваліда (інвалідність якої пов’язано з Чорнобильською катастрофою) або особи, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік.

Порядок № 936 визначає механізм використання, обліку, звітності і контролю за використанням коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Згідно з п. 5 цього Порядку оплата додаткової відпустки відповідно до п. 22 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21, п. 3 частини третьої ст. 30 Закону № 796 та різниці між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові згідно зі ст. 47 цього Закону, і тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону про відпустки або до інших законів України громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення, проводиться за місцем основної роботи (служби) підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу.

Пунктом 6 Порядку № 936 визначено, що підприємства реєструються управліннями соціального захисту населення, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів і списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

Разом із зазначеними відомостями до управлінь соціального захисту населення подаються графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік.

У разі зміни зазначених відомостей та списків громадян підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів.

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до управлінь соціального захисту населення документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.

Роботодавці несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до управлінь праці та соціального захисту населення та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат і допомоги певних видів.

У свою чергу управління праці та соціального захисту населення перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає до органів Державної казначейської служби України платіжні документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому законодавством порядку.

Отже, підприємства здійснюють нарахування працівникам, пов’язані з виплатою компенсацій та допомоги певних видів (у даному випадку — оплата відпусток відповідно до Закону № 796), і подають до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації підприємства відповідні розрахункові документи.

Слід зазначити, що Порядком № 936 не передбачено оплату підприємствами за власний рахунок додаткової відпустки згідно з п. 22 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21, п. 3 частини третьої ст. 30 Закону № 796 та різниці між тривалістю щорічних відпусток, які надаються працівникові відповідно до ст. 47 цього Закону, і тривалістю щорічної основної відпустки згідно із Законом про відпустки або іншими законами України громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон № 796 — Закон України від 28.02.91 р. № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Порядок № 936 — Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936