Акциз

Впровадження системи «Електронна акцизна марка»

12.08.2016 / 12:51

Країна перебуває в постійному русі у напрямі вдосконалення адміністрування податків, зокрема автоматизації процесів адміністрування акцизного податку. Законом № 909 внесено до Податкового кодексу суттєві зміни щодо акцизного податку. Зокрема, на законодавчому рівні забезпечено впровадження цілісної системи контролю за обігом пального, яка охоплює всі стадії обігу пального на митній території України — від виробника/імпортера до суб’єктів господарювання, які реалізують пальне кінцевому споживачу.

Щодо впровадженої з 01.03.2016 р. системи можна виділити низку аспектів:

 • облік осіб, які здійснюють реалізацію пального (обов’язкова реєстрація таких осіб у контролюючому органі, внесення їх до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, який щодня оприлюднюється ДФС на власному офіційному порталі);
 • відстеження руху пального із використанням акцизних накладних, які реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) (обсяги пального в цих накладних не можуть перевищувати отримані від інших платників, імпортовані або вироблені обсяги пального, з яких сплачено акцизний податок);
 • необхідність при перевищенні обсягів реалізації пального понад отримані від інших платників, імпортовані або вироблені обсяги, складати та реєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального заявку на поповнення (коригування) залишку пального зі сплатою акцизного податку з такого перевищення.

На сьогодні така система контролю діє лише для пального, а для інших видів підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів, така система відсутня, тобто відсутній ефективний контроль за обігом цих товарів, який забезпечував би оперативний моніторинг їх переміщення.

ДФС України здійснювався пошук можливих шляхів вирішення цієї проблеми, опрацьовувалися пропозиції європейських компаній і вітчизняних підприємств щодо побудови системи контролю за обігом підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку. Запропоновані системи можна розділити на дві групи:

 • одні системи передбачають нанесення спеціального цифрового коду на паперову марку та здійснення з його допомогою контролю за виробництвом товарів та реалізацією від виробника до оптового реалізатора;
 • інші системи дають змогу наносити замість паперової марки спеціальні цифрові коди на упаковку продукції та здійснювати контроль за обігом підакцизних товарів за цими кодами. Такі системи передбачають заміну існуючих РРО, тобто потребують значних витрат суб’єктів роздрібної торгівлі та, відповідно, неприйнятні для них.

На основі опрацьованих пропозицій ДФС України запропоновано створення автоматизованої системи контролю за рухом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих марками акцизного податку, що забезпечить комплексне вирішення питання контролю за обігом підакцизних товарів на етапі між виробником, оптовиком та роздрібною торгівлею з мінімальними витратами оптових та кінцевих реалізаторів маркованої підакцизної продукції.

Система «Електронна акцизна марка» передбачає:

 • нанесення на паперову акцизну марку спеціального графічного коду (це дасть змогу за наявності спеціального пристрою та/або смартфону із спеціалізованим програмним забезпеченням оперативно виявляти контрафактну продукцію та продукцію, марковану з порушенням вимог законодавства);
 • використання для переміщення товарів від виробника до кінцевого реалізатора зареєстрованих у відповідному Реєстрі (аналогічно ЄРАН) електронних акцизних накладних, які фіксують рух підакцизного товару. З метою уникнення збільшення непродуктивного документообігу така накладна має стати універсальним документом, тобто об’єднати низку первинних документів, що на сьогодні підтверджують рух підакцизних товарів. Це дасть змогу уникнути збільшення непродуктивного документообігу;
 • забезпечення функціонування системи обліку даних з РРО, наприклад з використанням штрихових кодів (такі коди вже сьогодні наносяться на упаковку продукції).

Для запровадження системи «Електронна акцизна марка» необхідно здійснити:

 • розробку відповідних змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів у сфері обігу підакцизних товарів щодо забезпечення функціонування системи;
 • розробку технічного завдання на створення системи та її елементів, проведення конкурсного відбору постачальника системи, удосконалення програмного забезпечення Реєстру чеків РРО;
 • створення системи, реєстру акцизних накладних та введення системи в експлуатацію (спочатку — дослідну, потім — промислову).

Реалізація системи «Електронна акцизна марка» дасть змогу забезпечити:

 • зменшення обсягу тіньового ринку алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • збільшення доходів бюджетів усіх рівнів за рахунок повного обліку виробництва й обігу підакцизних товарів в Україні та виключення можливості реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку;
 • дієвий механізм боротьби з фальсифікованими та/або ввезеними на територію України з порушенням митного законодавства підакцизними товарами.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 909 — Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». Розпорядження № 497-р — розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. № 497-р «Про схвалення Концепції створення та впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка».  Наказ № 218 — наказ Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального»