Оплата праці

Середній заробіток демобілізованому працівнику

12.08.2016 / 12:57

Після демобілізації працівник приступив до роботи. Пропрацювавши п'ять днів, він уклав контракт на продовження військової служби. Як бути із середнім заробітком працівника, розглянемо у цьому матеріалі.

Відповідно до частини четвертої ст. 119 КЗпП за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Працівник, якого було призвано під час мобілізації, на особливий період, може укласти контракт на продовження військової служби, не звільняючись з військової служби. У цьому разі звільнення працівника з військової служби не відбулося, а тому за ним зберігатиметься попередній середній заробіток.

У разі якщо контракт на проходження військової служби працівником укладено через деякий проміжок часу після його демобілізації (звільнення з військової служби), то необхідно розрахувати новий середній заробіток з урахуванням Порядку № 100.

Середній заробіток працівнику обчислюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю, у якому він уклав контракт на продов­ження військової служби. Якщо працівник пропрацював на підприємстві менше двох календарних місяців, то середній заробіток обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Водночас при обчисленні середнього заробітку мобілізованому працівнику за останні два календарні місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника.

Крім того, необхідно враховувати положення абзацу третього п. 4 Порядку № 100, відповідно до якого в інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Отже, умовно якщо працівник демобілізувався в травні, пропрацював п’ять днів травня та з червня уклав контракт на продов­ження військової служби, то необхідно розрахувати новий середній заробіток виходячи з виплат за фактично відпрацьований час, а саме п’ять днів травня.

Якщо умовно працівник демобілізувався у травні, пропрацював п’ять днів травня та в травні уклав контракт на продовження військової служби, то необхідно розрахувати новий середній заробіток виходячи з окладу, який встановлено працівнику в трудовому договорі на момент укладення зазначеного контракту.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100