РРО. Готівка

Новий порядок реєстрації РРО

12.08.2016 / 14:11

26.07.2016 р. набрав чинності наказ № 547, яким затверджено порядки:

 • Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги);
 • Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
 • Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;
 • Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій.

Метою прийняття цього наказу було приведення нормативно-правових актів, пов’язаних із реєстрацією РРО, книг обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) та розрахункових книжок (далі — РК) у відповідність із вимогами чинного законодавства.
Водночас згідно з наказом № 547 втратив чинність наказ № 417.
Наказом № 547 збережено послідовність (етапи) та строки виконання процедур з реєстрації/перереєстрації РРО, КОРО на РРО та КОРО на господарські одиниці (далі — ГО), які існували до набрання чинності цим наказом, до того ж збережено структуру порядків, перелік додатків.
Зокрема, залишилося незмінним положення, що реєстрація/перереєстрація РРО, КОРО на РРО та КОРО на ГО здійснюються, як і раніше, в контролюючому органі за місцем обліку суб’єкта господарської діяльності (далі — СГД) як платника податків.
При цьому є ряд процедур з реєстрації, перереєстрації та скасування реєстрації РРО, КОРО та РК, які зазнали змін, про що йтиметься далі.

Змінено форми окремих документів:

 • у формах КОРО для господарської одиниці або для РРО, до якого таку книгу зареєстровано, запроваджено відображення, крім ПДВ, акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів та його ставки у записах про рух готівки та сумах розрахунків, проведених суб’єктом господарювання;
 • у Реєстраційному посвідченні запис «Дата початку дії реєстраційного посвідчення» змінено на запис «Дата видачі реєстраційного посвідчення». У такий спосіб визначено, що дата отримання такого посвідчення одночасно є датою, від якої СГД набуває права використовувати РРО;
 • форму Довідки про опломбування РРО доповнено полями «Назва господарської одиниці» та «Дата здійснення персоналізації».

Доповнено перелік документів, які СГД подає до контролюючого органу:

 • для реєстрації РРО:

копією паспорта (формуляра) РРО;
копією паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
копією договору (або іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО Центру сервісного обслуговування (далі — ЦСО) на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) РРО.

Встановлено тимчасову вимогу про надання суб’єктом господарювання разом із заявою про реєстрацію/перереєстрацію копії договору (або іншого документа) між ЦСО та виробником. Ця вимога виконуватиметься до створення Реєстру центрів сервісного обслуговування;

 • для перереєстрації РРО:

довідкою про опломбування РРО (у разі внесення змін, які потребували переопломбування РРО);
копією договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО (у разі перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці).

Спрощено процедуру перереєстрації РРО в контролюючому органі за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків у разі зміни контролюючого органу, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку.

Встановлено, що реєстраційне посвідчення, видане суб’єкту господарювання контро­люючим органом за попереднім місцем обліку, залишається чинним до моменту виникнення змін у даних щодо суб’єкта господарювання, зазначених в реєстраційному посвідченні.

Документи щодо реєстрації/перереєстрації РРО, які перебували у контролюючому органі за попереднім основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків, передаються разом з обліковою справою до контролюючого органу за новим основним місцем обліку такого платника.

Доповнено перелік підстав для скасування реєстрації РРО. Так, скасування реєстрації РРО відбувається у разі наявності судового рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці. Скасування реєстрації РРО за цією підставою може здійснюватися за заявою суб’єкта господарювання або за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

Конкретизовано строки та дії суб’єктів господарювання в окремих випадках. Зокрема, встановлено, що СГД має:

 • надавати письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомлення як до ЦСО — протягом робочого дня, так і до контрол юючого органу — протягом двох робочих днів, після дня виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю;
 • вводити в експлуатацію не пізніше сьомого робочого дня з дня передачі в ремонт РРО (у разі незабезпечення центром сервісного обслуговування гарантійного ремонту РРО) належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний РРО;
 • надавати до контролюючого органу у разі перереєстрації та наступного пере­опломбування РРО копію довідки про опломбування, виданої ЦСО, протягом п’яти робочих днів з дня переопломбування РРО;
 • проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування РРО.

Уточнено окремі положення:

 • закріплено норму, що РРО за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та господарських одиниць юридичної особи реєструються за кодом ЄДРПОУ юридичної особи;
 • визначення «персоналізація РРО», тобто ідентифікація РРО в системі обліку даних РРО ДФС, доповнено положеннями, що вона виконується на підставі відомостей щодо індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість або податкового номера (якщо суб’єкт господарювання не зареєстрований платником податку на додану вартість);
 • встановлено, що у разі перереєстрації з метою використання РРО в іншій господарській одиниці суб’єкту господарювання видається нове реєстраційне посвідчення;
 • урегульовано питання реєстрації РРО уповноваженою особою суб’єкта господарювання за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Наказ № 417 — наказ Міндоходів України від 28.08.2013 р. № 417 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій». Наказ № 547 — наказ Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій». Порядок № 417 — Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджений наказом Міндоходів України від 28.08.2013 р. № 417. Лист № 26665/7/99-99-08-01-03-17 — лист ДФС України від 05.08.2016 р. № 26665/7/99-99-08-01-03-17 «Про нові форми книг ОРО на РРО та книг ОРО на ГО»