Соціальне страхування

Оподаткування пенсій

12.08.2016 / 15:48

Законом № 1411, який набрав чинності з 01.07.2016 р., внесено зміни до пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 та п. 167.4 ст. 167 Податкового кодексу щодо оподаткування пенсій. Пропонуємо в хронологічному порядку розглянути особливості оподаткування пенсій.

З 01.01.2015 р. податок на доходи фізичних осіб справлявся з суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення.

Ставка податку на доходи фізичних осіб становила:

  • 15% – якщо база оподаткування місячного оподаткованого доходу не перевищувала десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;
  • 20% – якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка військового збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, зазначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб у 2015 р. були суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання у частині, що перевищує 3654,00 грн. (три розміри мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 01.01.2015 р.), у 2016 р. — 4134 грн. (три розміри мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 01.01.2016 р.).

З 01.07.2016 р. оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягають суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), установленого на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо відповідно до міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати (пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18% бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання.

Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб з 01.07.2016 р. є суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання у частині, що перевищує 10 740 грн. (десять розмірів мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 01.01.2016 р.).

Положення пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону № 3551.

ПРИКЛАД

У 2013 р. чоловіку призначено пенсію за віком, розмір якої становив 5278,21 грн.
Пенсію призначено як непрацюючій особі.

У 2015 — 2016 рр. з суми пенсії, що перевищувала в 2015 р. — 3654 грн., а в 2016 р. — 4134 грн., справляли податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15% та військовий збір 1,5%.

Розмір пенсії до виплати в 2015 р. становив 5011,22 грн. (5278,21 – 243,63 – 23,36),
де 243,63 грн. — податок на доходи фізичних осіб (5278,21 – 3654) × 15%),

23,36 грн. — військовий збір (5278,21 – 3654) × 1,5%).

Розмір пенсії до виплати в 2016 р. становив 5088, 92 грн. (5278,21 – 171,63 – 17,16),
де 171,63 грн. — податок на доходи фізичних осіб (5278,21 – 4134) × 15%),

17,16 грн. — військовий збір (5278,21 – 4134) × 1,5%).

У квітні 2016 р. чоловік працевлаштувався.

Статтею 47 Закону про пенсійне страхування передбачено, що у період з 01.04.2015 р. по 31.12.2016 р. під час роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551) на посадах (крім осіб, які працюють на посадах та на умовах, визначених Законом про прокуратуру, законами № 3723 та № 2453) пенсія, розмір якої перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Тому в період роботи пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, а саме:

5278,21 грн. × 85% = 4486,48 грн.

Розмір пенсії до виплати з квітня 2016 р. становив 4428,32 грн. (4486,48 – 52,87 – 5,29),

де

52,87 грн. — податок на доходи фізичних осіб (4486,48 — 4134) × 15%),

5,29 грн. — військовий збір (4486,48 – 4134) × 1,5%).

З 01.07.2016 р. пенсія чоловіка не підлягає оподаткуванню, виплачується в розмірі 85% (як працюючому пенсіонеру) та становить 4486,48 грн. (5278,21 × 85%).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон про прокуратуру — Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру». Закон № 1411 – Закон України від 02.06.2016 р. № 1411-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій». Закон № 2453 — Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон № 3723 — Закон України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу»