Соціальне страхування

Право на допомогу по вагітності та пологах у ФОП

05.08.2016 / 11:54

Розглянемо, за яких умов фізичні особи — підприємці мають право на отримання допомоги по вагітності та пологах та які особливості її розрахунку для таких осіб.

До 01.01.2016 р. право на отримання допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування (далі — Фонд) мали лише фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, які брали добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплачували внески до Фонду.

З 01.01.2016 р. вищезазначених осіб виключено з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску. При цьому частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ передбачено сплату такими особами єдиного внеску у розмірі 22% до бази нарахування єдиного внеску.

Постановою № 675 затверджено розподіл єдиного внеску, що сплачується цією категорією платників. Зокрема, на загально­обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності спрямовується 7,726% від сплаченого єдиного внеску.

Таким чином, фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, мають право на отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду за умови сплати ними єдиного внеску.

Схема

При цьому слід врахувати, що для фізичних осіб — платників єдиного внеску відповідно до частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ визначено такі строки сплати єдиного внеску, а саме:

  • фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року;
  • фізичні особи — підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;
  • фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Розрахунок допомоги

Допомога по вагітності та пологах надається фізичним особам — платникам єдиного внеску незалежно від страхового стажу у розмірі 100% середньоденного доходу, розрахованого відповідно до Порядку № 1266.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Середньоденний дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах фізичним особам — платникам єдиного внеску визначаємо шляхом ділення нарахованого за розрахунковий період (12 календарних місяців) доходу, на який нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (провадження підприємницької діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати).

Зазначимо, що обчислити допомогу по вагітності та пологах за повний розрахунковий період — 12 календарних місяців можуть лише фізичні особи — платники єдиного внеску, які у 2015 р. брали добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного соціального страхування та сплачували внески до Фонду, оскільки для таких осіб розрахунковий період визначається з урахуванням місяців добровільного страхування у 2015 р.

Якщо протягом 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, то середньоденний дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах визначається виходячи з розміру доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку.

Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат має здійснюватися за даними Державного реєстру загально­обов’язкового державного соціального страхування, при цьому отримання даних з цього реєстру до подання фізичною особою — платником єдиного внеску звітності відповідно до законодавства є неможливим.

Враховуючи викладене, якщо фізична особа — платник єдиного внеску у 2015 р. не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності (не була найманим працівником або застрахованою за цим видом страхування на добровільних засадах), то при розрахунку страхових виплат має бути застосовано вищезазначене обмеження розміру допомоги.

Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованого доходу та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подається до ДФС України (п. 32 Порядку № 1266).

Тому розрахунок допомоги по вагітності та пологах фізичними особами — платниками єдиного внеску до закінчення терміну подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування необхідно здійснювати з розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку.

Після закінчення звітного періоду фізична особа — платник єдиного внеску матиме право на здійснення перерахунку допомоги по вагітності та пологах виходячи із суми доходу та суми нарахованого єдиного внеску, зазначених у звітності, поданій до ДФС України.

У разі несплати єдиного внеску у строки, визначені частиною восьмою ст. 9 Закону про ЄСВ, матеріальне забезпечення, виплачене з розміру мінімальної заробітної плати, підлягатиме поверненню.

Документи, які надаються до Фонду

Для отримання допомоги по вагітності та пологах фізичній особі — підприємцю (незалежно від системи оподаткування), особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, та особі, яка забезпечує себе роботою самостійно, необхідно надати до органу Фонду за місцем обліку заяву-розрахунок, форму якої затверджено Порядком № 26.

При цьому з метою контролю за використанням коштів Фонду таким особам до заяви-розрахунку необхідно додати такі документи:

  • копію листка непрацездатності;
  • довідку з територіального фіскального органу про сплату єдиного внеску (або копії платіжок, що підтверджують сплату єдиного внеску за розрахунковий період).

Приклад
Жінка є фізичною особою — підприємцем на спрощеній системі оподаткування. З 08.08.2016 р. йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. У 2015 р. вона не була добровільно застрахованою особою у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Як розраховуватиметься допомога по вагітності та пологах?
Звіт за формою № Д5 за 2016 р. фізичною особою — підприємцем буде подано лише в наступному році (до 10.02.2017 р.), тому розрахунок допомоги по вагітності та пологах має бути здійснено з розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку (1450 грн.).
Оскільки жінка у 2015 р. не була добровільно застрахованою особою у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, то до розрахункового періоду буде включено місяці починаючи з 01.01.2016 р., за які нею сплачено єдиний внесок.
У подальшому після подання зазначеного звіту до ДФС жінка матиме право на здійснення перерахунку виплаченої допомоги по вагітності та пологах, розрахованої із розміру мінімальної заробітної плати, виходячи із суми доходу та суми нарахованого єдиного внеску.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Закон про ЄСВ —Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Постанова № 675 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26. Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266