Інші податки

Особливості нарахування пені

29.07.2016 / 15:47

Розглянемо вплив судового рішення щодо оскарження визначених контролюючим органом грошових зобов’язань на нарахування пені.

Згідно з п. 38.1 ст. 38 Податкового кодексу виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.

Пеня — це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки (пп. 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу).

Нарахування пені здійснюється у порядку, встановленому ст. 129 Податкового кодексу.

Так, відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 зазначеної статті пеня нараховується після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу.

У разі якщо сума грошового зобов’язання нараховується контролюючими органами, нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні відповідно  до Податкового кодексу.

Згідно з пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу пеня нараховується у день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Нарахування пені може також здійснюватися у день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків — фізичних осіб, та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Пунктом 129.2 ст. 129 Податкового кодексу передбачено, що у разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового зобов’язання (його частини) у порядку адміністративного та/або судового оскарження пеня за період заниження такого грошового зобов’язання (його частини) скасовується.

Таким чином, у разі якщо судове рішення щодо оскаржуваних грошових зобов’язань прийнято на користь контролюючого органу, то пеня нараховується за весь період, включаючи період судового оскарження. У разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового зобов’язання (його частини) у порядку судового оскарження пеня за період заниження такого грошового зобов’язання (його частини) скасовується.

При цьому пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, чинної на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Пеня, визначена пп. 129.1.2 зазначеного пункту, нараховується із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, чинної на день заниження.

Пеня, визначена пп. 129.1.3 вищезазначеного пункту, нараховується із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, чинної на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податків — фізичних осіб (п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI